Pavel Vošalík: „Kardinál Beran chtěl být pohřbený v Praze.“

Pavel Vošalík: „Kardinál Beran chtěl být pohřbený v Praze.“
3. ledna 2018 Události Autor: Pavel Říha

Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí kardinála, který zemřel 17. května 1969 ve vatikánském vyhnanství. V současnosti je tělo pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. O procesu repatriace jsme hovořili s českým velvyslancem při Svatém stolci Pavlem Vošalíkem.

Mohl byste popsat proces žádosti o přesunu ostatků kardinála Berana z baziliky sv. Petra ve Vatikánu do České republiky?

Je to velmi nestandardní žádost. Neznám žádný jiný precedens. Není tedy žádný konkrétní návod, jak se postupuje.My jsme zhruba před čtyřmi měsíci, na základě dohody pana kardinála Dominika Duky a tehdejšího minstra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, oslovili Svatý stolec s dotazem, zda by bylo možné jednat o splnění poslední vůle kardinála Berana, v níž si kardinál přál být pohřben v katedrále sv. Víta. My jsme tedy poslali dopis s tímto odůvodněním a čekali jsme, jaké bude stanovisko Svatého stolce. A dnes jsem měl telefonát ze státního sekretariátu, v němž mi bylo sděleno, že Jeho svatost vyjádřila souhlas s tím, aby ostatky kardinála Berana byly v souladu s jeho posledním přáním převezeny do České republiky.

Ten popud vyšel z arcibiskupství pražského?

Ano, ten popud vyšel z české strany, z arcibiskupství pražského, které, jak jsem pochopil, je v kontaktu s rodinou pana kardinála Berana, protože když si připomeneme poslední vůli pana kardinála, tak tam je uvedeno, že by si přál být pohřben v hrobce pražských arcibiskupů, a kdyby to nebylo možné, tak v hrobě svých rodičů v Plzni. Pan kardinál předjímal, už v té době, že působí jakési potíže komunistickému režimu a připustil i možnost, že by jim vadilo, kdyby měl být pohřben v katedrále, tak tam napsal i tu druhou část o hrobě rodičů. Ale ani to nebylo pro tehdejší režim akceptovatelné. Iniciativa vzešla tedy od rodiny a arcibiskupství. Naše role, jako velvyslanectví, je spíše zprostředkovatelská a technická. My nejsme ti, kteří jsou hybateli toho procesu. Pouze vykonáváme jakousi pomoc v jednání se Svatým stolcem.

Jak si vysvětlujete, že k procesu přesunu ostatků dochází až téměř 30 let po sametové revoluci. Byli už nějaké snahy o tento přesun?

Já o žádných nevím. Tady se střetávají dva proudy jak nahlížet na hrob kardinála Berana. Na jedné straně se ozývali a stále ozývají hlasy, že je to pro nás velká čest, že arcibiskup pražský je pohřben v bazilice sv. Petra. Já tento pohled, jakkoli rozumím té argumentaci, nesdílím. Rozhodnutí pohřbít kardinála Berana v bazilice sv. Petra přišlo ze strany papeže Pavla VI. poté, co československá vláda odmítla vyhovět přání kardinála být pohřbený v Československu. Vnímal jsem to jako naší ostudu, že ani po těch třiceti letech jsme nebyli schopni splnit poslední vůli pana kardinála a pohřbít ho v místech, kam si přál. Pro mě je jediný argument, a to, že si to takto pan kardinál přál. Jakékoli spekulace „co by si přál, kdyby věděl…“ pro mě nejsou relevantní. On toto přání vyjádřil jasně ve své poslední vůli a zdůvodnil tím, jak moc miloval místo, kde se narodil, místo, kde sloužil, místo, kde byl biskupem.

Předpokládám, že rozhodnutí papeže Františka je hlavním momentem v tom procesu přenosu ostatků. Jaké další kroky budou následovat?

To rozhodnutí je opravdu tím klíčovým okamžikem. Bez souhlasu papeže by nebylo možné jednat o ničem dalším. Ještě tento týden budu mít schůzku na státním sekretariátu, kde budeme řešit další kroky. Prp mě je ještě obtížné říct, co všechno bude nutné udělat, protože je to opravdu poprvé, kdy se takovou věcí zabývám. Teď teprve začínají ta jednání o těch, v dobrém slova smyslu, technických otázkách, jak realizovat repatriaci.

Kdy by, podle vás, k repatriaci mohlo dojít?

To si opravdu netroufám hádat. Okamžik, ke kterému by se mělo směřovat, musí být určen těmi iniciátory, tedy Arcibiskupstvím pražským. Zaznamenal jsem, že pan kardinál Duka již vyjádřil přání, že by bylo hezké, kdyby se kardinál Beran vrátil do své diecéze u příležitosti slavení svátku patrona pražské arcidiecéze sv. Vojtěcha. Z toho tedy dovozuji, že to je to datum, ke kterému se upínají snahy iniciátorů, aby pan kardinál Beran byl doma na svátek sv. Vojtěcha. Ostatně k jeho životním osudům bývají osudy kardinála Berana velmi často připodobňovány. Já tedy vidím, že úkol zní, aby byl kardinál Beran doma v druhé polovině dubna.

Pavel Vosalik

Pavel Vošalík, velvyslanec při Svatém stolci

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony