Papež vyjádřil znepokojení nad situací na Blízkém východě

Papež vyjádřil znepokojení nad situací na Blízkém východě
16. května 2018 Události Autor: Filip Breindl

„Použití síly nikdy nepovede k míru. Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí,“ prohlásil při dnešní generální audienci papež František, když vyjádřil znepokojení nad situací na Blízkém východě. Uvedl, že pociťuje hluboký zármutek nad mrtvými a zraněnými a zůstává duchovně nablízku těm, kdo trpí současnou eskalací konfliktu kolem přesunu amerického velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma.

Papež opětovně vyzval strany sporu a mezinárodní společenství k úsilí o dialog, spravedlnost a mír. V souvislosti s dnešním začátkem muslimského postního měsíce ramadánu František adresoval svůj pozdrav vyznavačům islámu. „Ať tento zvláštní čas modlitby a postu pomáhá k setrvávání na Boží cestě, která je cestou pokoje,“ řekl papež.

Ve své katechezi zakončil cyklus úvah o křtu. Hovořil o smyslu závěrečných obřadů křestní liturgie a o modlitbě Páně, jíž se křesťané mohou po celý život obracet ke svému Bohu jako k otci. František zopakoval svou výzvu, kterou adresuje pokřtěným věřícím i ve své poslední exhortaci Gaudete et Exultate: "Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho. Vol Boha stále znovu! Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě," uzavřel papež svou dnešní katechezi.   

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony