Papež vedl kající bohoslužbu a přistoupil ke zpovědi

Papež vedl kající bohoslužbu a přistoupil ke zpovědi
17. března 2017 Události Autor: Filip Breindl

Papež František navečer sloužil kající postní bohoslužbu ve svatopetrské bazilice, při níž sám přistoupil ke svátosti smíření a poté byl s dalšími kněžími k dispozici kajícníkům.

Šlo o liturgii, při níž proběhla společná příprava na zpověď včetně proseb za odpuštění hříchů. Svátost smíření pak účastníci přijímali jednotlivě od kněží ve zpovědnici, kam usedl i papež poté, co vyznal hříchy a přijal rozhřešení od jiného duchovního. "Drazí bratři a sestry, poté, co jsme zakusili ve svátosti smíření dobrotu a laskavost Boží lásky pro nás, naplněni Duchem svatých chvalme a děkujme Bohu, našemu Otci. Obnovme předsevzetí stále vydávat svědectví naděje, která je v nás," vyzval František při modlitbě během závěrečného díkůvzdání. Kající bohoslužba se konala týden před akcí 24 hodin pro Pána, při níž mají jednotlivé diecéze podle papežova přání vytvořit ve vybraném kostele souvislý časový prostor pro zájemce o svátost smíření a adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Už dopoledne papež František se svými spolupracovníky ve vatikánské kapli Redemptoris Mater absolvoval druhou postní meditaci, kterou připravil kazatel papežského domu, kapucín Raniero Cantalamessa na slova 1. Pavlova listu Korintským: "Nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, ne-li z Ducha svatého." (1Kor 12,3)

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony