Papež se setkal s představeným komunity Taizé

Papež se setkal s představeným komunity Taizé
13. března 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Papež František v pondělí 12. března 2018 přijal k soukromé audienci bratra Aloise, představeného francouzské komunity Taizé. Jako každý rok chtěl v Římě papeže informovat o aktivitách, které komunita podniká ve svém hledání ekumenismu a přijímání mladých lidí.

Mluvil jménem mladých z mnoha zemí, když papeži poděkoval za jeho pastorační úsilí, kterým naplňuje službu všeobecného pastýře církve. Bratr Alois také papeži pověděl o nadcházejících setkáních, která komunita připravuje: v ukrajinském Lvově (v dubnu), v Hongkongu (v srpnu) a o evropském setkání na konci roku, které se bude konat v Madridu. Zmínil také přijímání uprchlíků, kterým se komunita zabývá už dlouhá léta a které se v posledních letech zintenzivnilo.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony