Monsiňor Halík: Musíme jít do hloubky

Monsiňor Halík: Musíme jít do hloubky
30. srpna 2012 Události Autor: Hana Sedláková

Úvodním slovem patera Stefana Dartmanna začal v bavorském Freisingu kongres německé katolické organizace Renovabis. Letošní ročník se zabývá možnostmi nové evangelizace ve společnosti, přispět by měl také k reflexi dosavadního díla v zemích střední a východní Evropy. Třídenního setkání se účastní přes 350 lidí, pozvání přijal také spisovatel a teolog monsiňor Tomáš Halík.

˶Já s Renovabis spolupracuji od samého počátku, ve Freisingu jsem kdysi dokonce přednesl otvírací referát. Funguji jako takový poradce a ve městě jsem častým hostem,˝ říká ke své účasti pater Halík, který dnes na konferenci vystoupil s přednáškou o vztahu k Bohu. Ve své promluvě rozlišil evangelizaci a christianizaci a pro soudobý stav církve našel přirovnání v psychologii: ˶Psycholog C. G. Jung se domníval, že v životě existuje jakési dopoledne, kdy člověk musí vybudovat vnější struktury života a odpoledne, ve kterém se musí do problémů ponořit celý. Já si myslím, něco takového lze najít i v dějinách církve. Dnes už nemůžeme setrvat na povrchu, dnes musíme jít do hloubky.˝

Spolu s českým sociologem Tomášem Halíkem přijel na kongres také teolog a literát Otfried Pustějovský. Ten se v Německu zasloužil o překlad několika Halíkových knih. V rozhovoru pro Proglas uvedl: ˶Myšlenky Tomáše Halíka jsou natolik zajímavé až se bojím, co na to budou říkat někteří biskupové. On to není obyčejný člověk, naopak, je velmi zajímavý. V církvi bychom potřebovali více takovýchto. ˝

Zítřejší program kongresu nabídne jeho účastníkům přednášky, workshopy nebo možnost adorace. Setkání potrvá do soboty.

Foto: www.halik.cz