Milosrdní bratři poděkovali za 270 let působení v Brně

Milosrdní bratři poděkovali za 270 let působení v Brně
14. listopadu 2017 Události Autor: Filip Breindl

 Řád milosrdných bratrů dnes oslavil 270. výročí příchodu do Brna a stejnou dobu provozování nemocnice, která dnes otevřela zrekonstruovanou část lůžkového oddělení. V kostele svatých Leopolda a Václava ve špitálním areálu se konala děkovná mše svatá, kterou sloužil ředitel Proglas Martin Holík.

"Milosrdní bratři jsou pro nás těmi, kteří žijí slovem milosrdenství, tak důležitým pro naši dobu. Jsem rád, že jsme zde shromážděni, abychom Bohu děkovali a prosili jej o to, aby nám dal takové vlastnosti, abychom se jednou nemuseli stydět. Abychom říkali, že nejenom láska, ale i její veliký projev - milosrdenství - provázel můj život," řekl P. Holík na úvod bohoslužby.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Vedle obvyklých řeholních slibů - čistoty, chudoby a poslušnosti - skládají také slib hospitality, péče o nemocné a jinak potřebné lidi. Brněnskou nemocnici založil 15. listopadu 1747 moravský hrabě Jan Křtitel Leopold z Dietrichsteina, který pozval Milosrdné bratry, aby v ní působili. Po pražské nemocnici Na Františku jde o druhé nejstarší tuzemské zdravotnické zařízení, které je stále v provozu. V současnosti má 466 lůžek a 580 zaměstnanců. Funguje jako příspěvková organizace města Brna.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony