Českobudějovická diecéze udělila medaile sv. Auraciána

Českobudějovická diecéze udělila medaile sv. Auraciána
4. srpna 2017 Události Autor: Filip Breindl

Relikviář s ostatky českobudějovického patrona svatého Auraciána si lidé mohli prohlédnout a zůstat před ním v modlitbě včera a předevčírem, kdy byl vystaven v presbytáři katedrály svatého Mikuláše. 3. srpna se každoročně v českobudějovické katedrále slaví svátek tohoto patrona Českých Budějovic, diecéze a spolupatrona Čech.

V rámci slavnostních obřadů, udělil diecézní biskup Vlastimil Kročil Vyznamenání českobudějovické diecéze. V zastoupení tato ocenění - medaile svatého Auraciána - předal světící biskup Pavel Posád.

Ocenění 1. stupně - zlatou medaili sv. Auraciána za zásluhy při šíření křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze získala Helena Faberová. Téměř 20 let pracovala na českobudějovickém Biskupství a v roce 1990 se stala zakladatelkou a první ředitelkou Diecézní charity. Také založila českou pobočku »Ackermann-Gemeinde«,  pracovala v Unii katolických žen a založila projekt »Magdala«.

Druhým oceněným zlatou medailí sv. Auraciána se stal Karel Fráňa, emeritní regenschori českobudějovické katedrály. Od roku 1969 působil (s přestávkou několika let)  působil jako regenschori, varhaník a dirigent »Katedrálního sboru« a to až do letošních velikonoc. Karel Fráňa také zkomponoval skladby duchovního charakteru.

Třetím  letošním držitelem zlaté medaile svatého Auraciána je doktor práv Antonín Mokrý. Dlouhá léta byl předsedou »Sdružení Jednoty českých právníků«. Podle biskupství ve své funkci předsedy - nejprve Nejvyššího soudu a následně i Vrchního soudu v Praze - aktivně přispěl k objektivnosti soudních rozhodnutí při navracení v době totality zabaveného majetku církevním právnickým osobám.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony