Bývalí pétépáci se setkali v Zaječově-Svaté Dobrotivé

Bývalí pétépáci se setkali v Zaječově-Svaté Dobrotivé
14. září 2017 Události Autor: Filip Breindl

V Zaječově-Svaté Dobrotivé ve středních Čechách se setkali bývalí příslušníci jednotek PTP, kam komunistický režim posílal své odpůrce z řad rolníků, vysokoškoláků i kněží a řeholníků. Vojenskou službu pak trávili v táborech nucených prací, mnozí zemřeli v důsledku úrazů a nedostatečné zdravotní péče.

Sdružení bývalých pétépáků formálně ukončilo svou činnost, protože jejich generace postupně odchází. Odkaz této doby chce v Zaječově připomínat místní spolek, který má v plánu v obci vybudovat stálou připomínku armádních pracovních jednotek. "Na jejich bývalých příslušnících je vidět, že ačkoli nejkrásnější léta života, mladá léta prožili v takto těžkém období, dokázali být stateční, pevní. To, že jsme se dnes setkali v den svátku Povýšení svatého Kříže, je naprosto vypovídající," řekl Proglasu hlavní armádní kaplan P. Jaroslav Knichal, který na setkání sloužil mši svatou - jak řekl, v zastoupení za kardinála Dominika Duky, jenž se těchto shromáždění pravidelně účastní, letos mu to ale neumožnil jeho další program. "Hovořil jsem také o tom, že jsem vděčný také za to, že zůstali pevní jako ten kříž, že je nezlomila ta neúcta, postavení lidí druhé kategorie, ale že si zachovali vnitřní svobodu a statečnost," uvedl dále P. Knichal, který zaznamenal vděčnost mnohých pamětníků za to, že mohli být v době vojenské služby nablízku kněžím a řeholníkům. Účastníci setkání si také připomněli 80. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. "Jeho jméno několikrát zaznělo v souvislosti s tím, že cítí vděčnost za to, že mohli alespoň malou část života prožít v době, kdy byl právě on prezidentem. Myslím, že je důležité těmto lidem naslouchat a vzít si příklad statečnosti, odvahy, pevnosti a také vážnosti k demokracii," uzavřel P. Knichal. 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony