Poznámka: Souboj kandidátů nebo jejich zobrazení?

Poznámka: Souboj kandidátů nebo jejich zobrazení?
24. ledna 2018 Náš názor Autor: Filip Breindl

Stačí posoudit osobnost a vize Jiřího Drahoše a Miloše Zemana a vybrat z nich jednoho, který dostane hlas v druhém kole prezidentské volby. Jeví se to jako poměrně prostá, možná trochu nudná záležitost a snad proto si ji někteří komplikují tím, že spíše vybírají z mýtů, projekcí a někdy přímo ze lží o jednom nebo druhém z uvedených pánů.

Nežijeme pochopitelně v ideálním světě a určitá míra stylizace k politické kampani patří, vždycky ale záleží na odpovědnosti voliče, nakolik se nechá opít marketingovým rohlíkem nebo v horším případě zmanipulovat záměrnými dezinformacemi. Mnoha fakty nelze opřít obraz Miloše Zemana jako údajného obhájce obyčejných lidí či strážce národní identity a suverenity, natož prezidenta "dolních deseti miliónů"; vykreslování Jiřího Drahoše jako převaděče nelegálních migrantů nebo člena tajných spolků připravujících likvidaci naší civilizace je holým výmyslem. Jedinou trochu pravdivou výtkou pak zůstává Drahošova politická nezkušenost, rozhodně ve srovnání se Zemanem, ale vypadá trochu podivně, že se s ní často tasí lidé, kteří v jiných volbách "nepolitikům" dávají svůj hlas a dodnes možná věří, že Andrej Babiš politikem není, protože to říká. 

Přitom u obou prezidentských kandidátů lze najít nespočet faktických informací, které zobrazují jejich skutečné postoje, chování, priority, výběr spolupracovníků a spojenců a dalších relevantních veličin pro výkon úřad. Stačí je posoudit - a ještě mít stejný metr pro oba, což je druhý problematický fakt. V katolickém prostředí to třeba vede k tomu, že stoupenci současného prezidenta velebí za jeho domnělé vzdorování skutečné či údajné rozpínavosti Evropské unie v hodnotových otázkách (při bližším pohledu lze zjistit, že Zeman na evropském kolbišti za nenarozený život či tradiční rodinu nikdy nebojoval), chválí ho za odpor k prý protikřesťanské instituci a v tichosti přehlížejí Zemanův jednoznačně deklarovaný pozitivní vztah ke Komunistické straně Číny, důkazy jejíž protikřesťanské doktríny leží v sutinách mnoha pobořených kostelů i v osudech čínských azylantů, kteří čekají na vyjádření našich úřadů. Drahošovi někteří nemohou odpustit rozmíšku z debaty před prvním kolem s Pavlem Fischerem (který Drahoše ostatně podpořil); Zemanovo posmrtné účtování s kardinálem Miloslavem Vlkem naproti tomu prezidentovi zastánci bagatelizují, pokud ho vůbec postřehli.

Vůbec není třeba velkých slov o boji dobra a zlem, pokud by šlo o souboj skutečného Jiřího Drahoše se skutečným Milošem Zemanem. Jsou to dva lidé, naši spoluobčané, s řadou kladných vlastností a talentů i chyb a přešlapů. Fakta o nich jsou dobře dostupná a rozumná míra snad také není nedostatkovým zbožím, aby z nich nešlo vybrat příštího prezidenta i bez naslouchání různým rozmetačům hnoje, kteří do celého procesu vnášejí onen zápas pravdy a lži, aniž by to bylo nutné. Dobrou volbu přeje

Filip Breindl

NyníTřikrát z Proglasu
Píseň: Where Have You Been (2018); Interpret: Tibor Feledi Kairos Quintet; Album: Feledi Tibor: Common Playgrounds
08:00Zprávy ČRo Dvojka
08:05Ranní magazín
09:00Všimli jsme si
10:00Písně
10:15Uši k duši (TWR)
10:30Vonička lidových písní

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony