Glosa: Važme si desetiletého Schengenu!

21. prosince 2017 Náš názor Autor: Filip Breindl

Před deseti lety se přestalo z České republiky vyjíždět přes hraniční kontroly. I když je teď docela v kurzu tesknit po některých jistotách minulých dob, žádnou nostalgii po razítkovaných pasech a neklidných pocitech před závorou není třeba pociťovat - na Schengenském prostoru zkrátka vyděláváme, a to nejen kratší cestovní dobou.

Nedávno se mi do rukou dostala dávná středoškolská učebnice němčiny, která v jedné ze svých lekcí obsahovala skvostný dialog o nezapsání kozaček a perlonových záclon do celního prohlášení. Je zvláštní, s jakou samozřejmostí jsme vedle dalších stránek dobového šlendriánu - pro pořádné boty jedině do sousedního státu - přijímali skutečnost, že uniformovaný člověk na hranicích je tu od znepříjemňování života všem, i zcela běžným, bezúhonným lidem; zcela podle doktríny Gustáva Husáka, že hranice nejsou žádným korzem.

Proč by nebyly, když oddělují území dvou svobodných, vzájemně přátelských zemí, spojených různými společnými zájmy? Schengenský systém je především symbolem otevřenosti a sebevědomí, které dovoluje přijmout i jiné bezpečnostní nároky oproti státu, jenž má o každém příchozím záznam na kartičce - ostatně příliš často se ukazuje, že lidé se zlými úmysly se legálně a s úsměvem na tváři dostanou i přes velmi přísně střežené hranice.

A nemusíme srovnávat pouze s předrevoluční dobou. Ještě v turistické mapě z roku 2006, kterou jsem si zakoupil pro putování po Kysucích a Oravě, je striktně vymezeno přecházení hranice v terénu a těch několik horských přechodů je zpravidla v režimu sousedského styku, tedy pouze pro občany Slovenska a Polska. Onen čundr se ovšem odehrál až v roce 2010, takže odbočku z vrcholu Velká Rača do nedaleké horské chaty neprovázelo žádné nepříjemné setkání s polskými strážci hranice, o kterých se vyprávěly legendy i v Krkonoších. Druhou veselou příhodou je prázdninová studentská cesta vlakem do Drážďan vyšperkovaná tehdejší neznalostí fenoménů letních výprodejů - českému davu na nástupišti v Bad Schandau čelili dva saští policisté, kteří kontrolovali všechny pasy a namátkou některé prověřovali. K mé smůle tak učinili i u dámy stojící přede mnou, která se jmenovala Chocholoušková, jak jsem si mohl přes rameno nešťastníka vyťukávajícího písmenka do počítače přečíst - a zamávat odjíždějícímu přípoji.

Schengenský režim má pochopitelně mnohem více a snad i důležitějších rovin; uvedené příklady pouze ilustrují, že nás minulé doby možná uvykly dávat rovnítko mezi jistě potřebnou ochranu hranic státu a divné úřední úkony. Važme si otevřených hranic jako příspěvku k usnadnění života svobodných a sebevědomých lidí.

Filip Breindl

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony