Vědecký panel: Bezbolestně to nepůjde, kroky musí být důsledné

Vědecký panel: Bezbolestně to nepůjde, kroky musí být důsledné
15. října 2020 13+ Autor: Filip Breindl

Berte epidemickou situaci vážně, mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím - tak zní výzva multioborového panelu vědců, kterou podepsali například biochemik Jan Konvalinka, epidemiolog Petr Smejkal, datový vědec Petr Ludwig, jaderná inženýrka Dana Drábová nebo částicový fyzik a rektor ČVUT Vojtěch Petráček, který byl hostem dnešní relace 13+.

Podle vás významná část veřejnosti stále nebere situaci vážně?

Myslím, že tomu tak bohužel je. Během léta jsme všichni tak trochu rozvolnili obavy, které jsme měli na jaře, a také jsme od mnohých zaslechli, že o nic nejde, že není potřeba být tolik na pozoru. Tak se stalo, že lidé začali brát trochu zlehka riziko, které je s nákazou tímto virem spojeno. Tím, že těžké dopady mají zpoždění kolem měsíce, se vše ukazuje s určitým odstupem. Vznikla řada opatření, která se při dodržování už měla projevit. Z toho, jak analyzujeme data, to vypadá, tomu tak není a lidé tedy neberou riziko dostatečně vážně. Proto jsme se na ně rozhodli apelovat.

Proč ta výzva vznikla takto napříč obory - je tam nějaký záměr mezioborové synergie? Nabídnout vědecký pohled nad rámec pouze medicíny či epidemiologie?

Přesně tak. Už od jara jsme se začali scházet v platformě, které říkáme COVID Czechia. Je to tým odborníků z nejrůznějších oborů, od virologů, přes specialisty na aerosoly, fyziky, lékaře a tak dále, je tam například biochemik Jan Konvalinka, což je specialista na vývoj látek proti tomuto viru. Začali jsme se takto multioborově scházet, diskutovat a snažili jsme se vždycky vyvodit nějaké dobře komunikovatelné doporučení pro lidi, aby z partikulárních znalostí vzešlo něco, co lze aplikovat. Snažíme se lidem poradit, jak si může každý sám nejlépe pomoci.

Neobáváte se - i s ohledem na stav úrovně veřejné debaty - odmítnutí ze strany těch, kteří situaci zlehčují? Toho, že nepřijmou rady třeba jaderné inženýrky nebo částicového fyzika a odkážou například na stanovisko určitých lékařů?

Pokud jde o osobnosti, které ve veřejném prostoru zlehčovaly tu situaci, my narozdíl od nich pracujeme s daty, která jsou faktická. Myslím, že je důležité, abychom se opravdu zamysleli nad tím, co nás čeká za několik týdnů, když takto pojedeme dál. O tom je ta predikce, to prezentoval kolega Ludwig (pozn. Petr Ludwig, datový analytik) v DVTV, to je obsaženo v té výzvě. Když se člověk podívá dopředu, pochopí, že vlastně hrajeme ruskou ruletu s něčím, co dopadne za měsíc. Začít uvažovat vážně o tomto riziku v celkové situaci velmi pomůže. Každý ať si to rozmyslí sám za sebe, protože ohrožuje svoje blízké.

I ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes vyzval k tomu, k čemu nabádáte i vy, tedy k dobrovolnému lockdownu, opouštění domova jen v nejnutnějších případech. Lze říci, že pokládáte za nutné, aby lidé v této situaci přijímali opatření nad rámec toho, co požaduje stát?

Myslím, že v situaci, kdy existuje nezanedbatelná a velká skupina lidí, kteří se v těch číslech detekce viru vůbec nezobrazují, je potřeba, abychom uvažovali tak, že vlastním rozumem si každý sám za sebe musí nastavit režim, který je rozumné dodržovat, aby se ztížila pravděpodobnost přenosu viru. Znamená to nesetkávat se tolik s dalšími lidmi, mít něco na ústech, nejlépe roušku či respirátor, aby se virus nedostával do prostředí, samozřejmě hygienická pravidla. Pak jsou i další detailní věci, které lze dlouho diskutovat, ale tahle základní opatření, pokud se vezmou vážně, pomohou, jako pomohla na jaře. Tehdy došlo k tvrdému nasazení roušek všude, k malému kontaktu mezi lidmi. Když tohle uděláme ve volném čase i v práci, když se lidé nebudou setkávat víc, než když je to nezbytné, tak to musí pomoci. Musíme to ale všichni vzít vážně.

Lze tu vaši výzvu chápat i právě v této poněkud optimističtější perspektivě, tedy že stále můžeme ovlivnit za cenu poměrně malé újmy to, že k tomu nejhoršímu nedojde?

Myslím, že jsme už v trochu pokročilejší fázi procesu, který vede špatným směrem. Úplně bezbolestně to bohužel nepůjde. Myslím ale, že o to víc je důležité si uvědomit, že je třeba něco dělat, a dělat to důsledně. Pevně doufám, že když teď začneme něco dělat, budou ty dopady menší než predikce, které teď vycházejí. Za to bychom samozřejmě byli všichni rádi.

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony