T. Petráček: Odchod proděkanů vypovídá o problémech KTF, nemělo by se o nich mlčet

T. Petráček: Odchod proděkanů vypovídá o problémech KTF, nemělo by se o nich mlčet
11. ledna 2022 13+ Autor: Filip Breindl

V 13+ jsme se věnovali situaci na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF UK), kde rezignovalo pět proděkanů poté, co akademický senát v říjnové volbě potvrdil současného děkana Vojtěcha Novotného do dalšího funkčního období. Jeden z proděkanů David Vopřada byl protikandidátem, ostatní ho podpořili. Ani David Vopřada, ani Vojtěch Novotný nechtěli v našem vysílání vystoupit, naším hostem byl teolog a církevní historik P. Tomáš Petráček, který na Katolické teologické fakultě vyučuje, zároveň vede katedru Kulturních a náboženských studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

"Je to poměrně nestandardní situace, kdy fakulta byla delší dobu bez proděkanů. To, že po zvolení staronového děkana dojde k tak razantní diskontinuitě, kdy všech pět proděkanů odejde a nebude pokračovat ve funkci, vypovídá o určitých osobních problémech, které na fakultě jsou," říká Tomáš Petráček, podle něhož došlo i k dalším odchodům. Výhrady proděkanů souvisí především se stylem řízení fakulty děkanem Novotným. "Otázkou je, nakolik je možné fakultu řídit takto autoritativně. Myslím, že proděkani si stěžovali na to, že je zasahováno do jejich agendy. Něco podobného se ozývalo i od některých vedoucích kateder, že třeba v personálních otázkách se některá rozhodnutí dozvídali až zpětně," uvedl Petráček s tím, že podle něj nelze záležitost uzavřít pouze tím, že akademický senát Vojtěcha Novotného zvolil, protože například nedošlo k věcnému posouzení námitky proti tomu, že nebyla zajištěna anonymita hlasování – tato stížnost části senátorů byla odmítnuta z formálních důvodů. Podle Tomáše Petráčka by se o tyto okolnosti mělo zajímat vedení Karlovy univerzity.

Za součást problému pokládá i komunikaci ze strany vedení fakulty, kdy například není k dispozici záznam jednání akademického senátu s představením kandidátů na děkana, ačkoli se natáčelo. Důsledkem této situace může být prohlubování problému fakulty s úbytkem studentů, míní profesor Petráček. "V mnohém to může souviset s atmosférou, která na fakultě je, protože na fakultu, která vyzařuje podobný typ energie, se studenti nehrnou," vyjádřil církevní historik. Dodal, že by uvítal otevřenější komunikaci všech zúčastněných stran, zejména děkana Vojtěcha Novotného a odstoupivších proděkanů. "Osobně příliš nevěřím zásadě, že o problémech by se mělo mlčet a měly se zatajovat. Zvlášť v církevním prostředí se tahle teze razí velmi často, ale potom to vede k tomu, že narůstají problémy a frustrace. Vede to pak k tomu, že fakulta pak nepůsobí dobře dovnitř ani navenek," uzavřel Tomáš Petráček.

O vystoupení děkana KTF UK Vojtěcha Novotného nadále usilujeme. Záznam dnešního rozhovoru s Tomášem Petráčkem najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony