Sankce a pastorační láska: S P. Damiánem Němcem o reformě církevního trestního práva

Sankce a pastorační láska: S P. Damiánem Němcem o reformě církevního trestního práva

Pořad v souvislostech


O justici a politickém tlaku, o změně církevního trestního zákoníku - středeční 13+
Budeme vysílat

Centrum Locika
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Jakub Železný jako spisovatel

Uprostřed volby prezidenta

Papež Benedikt XVI. jako teolog
Audioarchiv
2. června 2021 13+ Autor: Filip Breindl

Katolická církev zreformovala trestní část kanonického práva, mimo jiné nově definuje postup při stíhání pachatelů sexuálního zneužívání. Další ustanovení apoštolské konstituce Pascite Gregem Dei, tedy Paste Boží stádce, se týká trestů za nezákonnosti při nakládání s církevním majetkem, jedna část také řeší zákaz vysluhování svátostí pro ty, kterým je zakázáno jejich přijímání. O změnách 6. knihy kodexu, které nabydou účinnosti 8. prosince, a o celkové reformě kanonického práva jsme v relaci 13+ hovořili s dominikánským knězem Damiánem Němcem, který vyučuje církevní právo na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

"Zásadní věcí stále zůstává začlenění celého práva do celku života církve. Bez morální odpovědnosti a vůle žít jako řádný člen církve to trestní právo zůstává bezzubé," řekl Damián Němec o specifiku církevního trestního práva, které oproti světským zákoníkům nemůže ukládat sankce typu vězení. "Základním předpokladem je, že lidé, kteří by měli být trestáni, chtějí žít jako řádní křesťané. Jednotlivec, který je trestán, to nemusí cítit jako výraz lásky, ale je to především odpovědnost za společenství církve," poznamenal církevní právník k citátu z apoštolské konstituce, kde papež uvádí, že "mnoho škod způsobilo chybějící vnímání důvěrného vztahu mezi vykonáváním lásky k bližnímu a použití sankční disciplíny tam, kde si to okolnosti a spravedlnost vyžaduje." Profesor Němec k tomu poznamenal: "Je tu vidět velký posun, protože na konci 60. let a v 70. letech se právě pastorační přístup a pastorační láska dávaly do protikladu s trestáním a trestním právem, ba byly dokonce názory, že trestní právo už ani nemělo být. Teď papež říká, že naopak jsou trestání a trestní právo součástí pastorační služby a pastorační lásky. I proto je apoštolská konstituce adresována především biskupům a pro ně by to měl být nástroj."

Změna trestních kánonů církevního kodexu je součástí dlouhodobější reformy kanonického práva, která podle Damiána Němce v tomto případě částečně zohledňuje vývoj církevní reflexe určitých jevů, například zneužívání či korupce, a především odstraňuje mezery ve stávajícím kodexu z roku 1983. "Osobně jsem přesvědčen, že ta 6. kniha kodexu, trestní právo, není podařeným textem v původním znění. Příliš akcentuje ochranu nařčeného, aby nedošlo k justičnímu omylu, a málo dává prostředků pro ochranu společenství církve," poznamenal profesor církevního práva z olomoucké teologické fakulty s tím, že tento nedostatek spatřoval i vůči posuzování zločinů zneužívání. "Je zde vidět hlavně položení důrazu na skutečnosti, které jsou palčivé a zásadní pro církevní službu a svědectví navenek," hodnotí Damián Němec zaměření změn.

Jaké další kroky reformy církevního práva lze očekávat kromě snahy o reformy vatikánské kurie? Jak ji ovlivňují osobnosti papežů Benedikta XVI. a Františka? Proč se zpřísňují církevní sankce za korupci? Odpovědi uslyšíte v záznamu relace 13+, v jejíž druhé části rozhovor s P. Damiánem Němcem zazněl.

NyníPísně
Píseň: Zavolej jen moje jméno (You’ve Got A Friend) (1986); Interpret: Kalandra Petr; Album: Kalandra Petr & ASPM: 1982–1990 (CD 2)
05:40Radio Vatikán (slovenské...
05:57Myšlenka na den
06:00Dnešní evangelium
06:05Ranní chvály
06:20Duchovní slovo
06:25Ranní proud