Religionista Vojtíšek: Šinčchondži cílí na lidi, kteří obtížně nesou nejistotu budoucnosti

Religionista Vojtíšek: Šinčchondži cílí na lidi, kteří obtížně nesou nejistotu budoucnosti
24. listopadu 2021 13+ Autor: Filip Breindl

S religionistou Zdeňkem Vojtíškem z Husitské teologické fakulty jsme v 13+ hovořili o sektě Šinčchondži, na jejíž působení v Česku v poslední době upozorňují někteří duchovní.

"Nová náboženská hnutí, která pocházejí z křesťanské tradice, jsou si často podobná. Jejich vize je, že všechny církve zklamaly a odcházejí ze scény tohoto světa, a s novým společenstvím přichází blízkost Božího království a podobně. Šinčchondži neočekává apokalypsu v tom běžném slova smyslu. Má za to, že Boží království už nastalo a Šinčchondži už žije v novém nebi na zemi," popsal Zdeněk Vojtíšek. Podle něj je pro tuto sektu typické, že Šinčchodži je jedinou náplní života členů, kteří odbourávají své původní vazby a vztahy. S ohledem na své zaměření se potom nábor nových členů soustředí na mladé lidi z křesťanského prostředí a strategie při získávání nových stoupenců počítá s jejich cíleným oklamáváním a podváděním.

Zdeněk Vojtíšek se nedomnívá, že by za snahou získat nové členy byla finanční či hmotná motivace. "Oni našli něco, co chápou jako velmi cenného, úžasného, zachraňujícího celý svět, a tak se snaží to dávat dál. Jsou k tomu motivováni dynamikou té skupiny, aby misii věnovali mnoho času," říká religionista. Podle něj není na místě otázka, kterou nedávno na sociálních sítích položil salesián Ladislav Heryán, když spojoval příběh dívky zakotvené v katolické farnosti a získané sektou s otázkou, čeho se mladým lidem v tradičních církvích nedostává, když se nechají "svést touto náhražkou". "Já si Ladislava Heryána velmi vážím, ale toto je střelba zcela mimo cíl. Jistě je spousta věcí, které by církve měly dělat jinak a nikdy asi není dost sebekritiky, ale tohle opravdu není ten případ," říká Zdeněk Vojtíšek, podle něhož Šinčchondži mladé lidi získává na jasnou vizi budoucnosti, která stojí mimo křesťanské chápání biblických příslibů a samotné pojetí víry. "Je atraktivní pro lidi, kteří nejsou z nějakých vnitřních důvodů schopni unést nejistotu v tom, jak to přesně je, tu nečernobílost našeho světa. Kdyby církve postupovaly tak, že by nabízely totéž, byly by právem kritizovatelné jako Šinčchondži."  

Obranu proti lákání mladých křesťanů k podobným sektám Zdeněk Vojtíšek spatřuje zejména ve zdůrazňování, co je podstatou víry. "Víra nepotřebuje stoprocentní jistotu o všem, co by člověka zajímalo. Snad tedy tímto způsobem vychovávat, aby člověk odolal pokušení mít vystaráno a jednou provždy mít jasno," říká odborník na sekty. Pro případ, kdy konkrétní farnost řeší situaci člověka, který je se Sinčchodži v kontaktu, především radí nevést debatu o výkladu Bible a teologických otázkách. "Smysl má se pokusit s tím člověkem udržet kontakt, projevovat mu zájem, projevovat mu lásku, ptát se ho na to, co prožívá, jak to všechno vidí. Ale jít pouze po těch osobních věcech, nesklouznout k otázkám, co přesně je napsáno ve 4. kapitole Zjevení, to by bylo naprosto kontraproduktivní," vysvětluje Zdeněk Vojtíšek.

Záznam rozhovoru najdete v druhé části středeční relace 13+ v audioarchivu a podcastových aplikacích.