Ředitelka ZŠ: Otevření školy pro nejmenší žáky vítáme

Ředitelka ZŠ Kadrmasová: Otevření školy pro nejmenší žáky vítáme
12. listopadu 2020 13+, Události Autor: Eva Svobodová

Žáci prvních a druhých tříd se vrátí příští středu do lavic. Oznámil to tento týden ministr školství Robert Plaga. Běžná výuka skončila 14. října, školy přešly kvůli šíření koronaviru na distanční vyučování. O návratu nejmenších školáků po více jak měsíci jsme hovořili s ředitelkou Církevní základní školy ve východočeském Borohrádku Jitkou Kadrmasovou.

Jste členkou výkonného výboru Učitelské platformy, jejíž předsedkyně Petra Mazancová v médiích uvedla, že pedagogové návrat dětí vítají, postrádají ale analýzy, na jejichž základě se o tomto kroku rozhodlo. Co by z vašeho pohledu pomohlo, aby bylo možné tento krok vnímat jako promyšlený?

Jsme v dialogu s Ministerstvem školství a již několikrát jsme žádali, že bychom chtěli vidět nějaké modely a mít informace, za jakých podmínek budou do prezenční výuky nastupovat další ročníky, nebo vůbec za jakých podmínek budou školy zavírány či otvírány. Jde o to, že chování viru sice není předvídatelné, ale kdyby bylo řečeno, že školy budou zavírány při určitém počtu nakažených nebo že budou zavírány regionálně, to by nám velice pomohlo. Jsou ročníky, které mají priority. Tady je třeba přemýšlet o tom, že je čekají přijímací zkoušky. Jsou to páťáci, deváťáci, maturitní ročníky a všichni tito žáci jsou včetně svých rodičů uvrženi do velké nejistoty a obav.

Co je nyní pro návrat dětí potřeba z vaší pozice ředitelky školy konkrétně připravit?

My se samozřejmě velmi radujeme, protože učit prezenčně nás velmi baví, naplňuje, má to největší přínos. Myslím, že týden na přípravu nám stačí – ochranné pomůcky a dezinfekce máme ve škole. Vzhledem k tomu, že se vrátí jen první a druhá třída, nevadí nám to ani v rozvrhu, protože ti mají svoji paní učitelku. Nebude se vyučovat tělocvik a zpěv v hudební výchově. To jsou ale opatření, se kterými se dokážeme vyrovnat. My učíme často venku a chceme tam zařadit procházky, které určitým způsobem tělocvik nahradí. I hudební výchova se dá vyučovat zábavně bez zpěvu, o tom jsme se již před zavřením škol přesvědčili. Otevřeme v plném režimu školní družinu, aby byly služby pro rodiče opravdu dostupné a ulehčilo jim to situaci. Nebude problém s rozestupy, protože škola bude z velké části prázdná, bude v ní jen první a druhá třída.

Dají se z vašeho pohledu zvládnout roušky při vyučování?

Nejsou pro nás žádoucí, ale na druhou stranu se nacházíme v situaci, kdy buď budeme učit distančně, nebo se vrátíme s rouškami do školy. Takže je v podstatě budeme vítat, protože nám umožní se do školy vrátit. Situace s rouškami u malých dětí není ideální, až se vrátí, budeme je muset učit, jak se s rouškou manipuluje, aby si ji uměly správně uložit, a nedocházelo k přenosu viru.  Jsme ale šťastní, že se můžeme vrátit do školy, takže to budeme muset nějak zvládnout.

Kolik prostoru myslíte, že budete muset věnovat nové adaptaci žáků na školu?

Znovu nám začne adaptační období. My jsme v září udělali adaptační pobyt, kdy jsme byli čtyři dny v přírodě, což nám velmi pomohlo v budování klimatu třídy a školy. Teď byli žáci zase měsíc doma, naštěstí díky online výuce se denně viděli, mohli si ukazovat svoje zvířátka a miláčky a vyprávět si o tom, co je baví. Sociální kontakt neztratili. Je nám ale jasné, že teď budeme muset znovu budovat klima tříd a opakovat, jako jsme opakovali s druháky v září. Zkrátka výuka nebude mít úplně prioritu, tou bude socializace.

Těší vás, že se zase otevírá výuka?

Ano, jsme rádi, že budeme moct učit, předávat žákům učivo a kompetence, a že se žáci budou moci socializovat. Co se týče hodnocení, tak ke známkám se zatím nevracíme, není ani teď v distanční výuce. Prostředí tam není férové na to, abychom žáky mohli hodnotit. Hodnotíme tedy informativně, popisnou zpětnou vazbou. Žáci tak mohou sledovat svůj učební pokrok, ale známky to nejsou.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony