Předvolební debata Proglasu, tentokrát na téma školství

Předvolební debata Proglasu, tentokrát na téma školství

Pořad v souvislostech


Předvolební debata 2 - školství
Audioarchiv
16. září 2021 13+ Autor: Jana Kuklová

Druhá ze série předvolebních debat, které v době před parlamentními volbami na Radiu Proglas vysíláme v rámci pořadu 13+, se zaměřila na otázky spojené s českým školstvím.

Pozvání do diskuze přijala lídryně kandidátky hnutí Přísaha v Jihočeském kraji Ivana Kerlesová, která je autorkou projektů na podporu výchovy a vzdělávání; současná poslankyně za ČSSD a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová a náměstek primátora v Českých Budějovicích pro školství a lídr za Starosty a nezávislé v Jihočeském kraji Viktor Vojtko.

Ten v úvodu debaty zmínil, že jako jeden z největších problémů vnímá to, že české školství nereflektuje potřeby 21. století a místo na motivaci, dovednosti a tvořivost žáků se zaměřuje především na znalosti. Ivana Kerlesová pak za největší bolest českého školství označila pracovní trh, na kterém chybí takové profese, jako jsou lékaři, zdravotní sestry nebo řemeslníci.

Diskuze se věnovala ale také důsledkům koronavirové pandemie. Ivana Kerlesová hovořila o tom, že je nutné zmírnit rozdíly, které se v období uzavření škol kvůli koronaviru mezi jednotlivými žáky vytvořily: “Přísaha si jako jeden z hlavních cílů klade smazání regionálních a sociálních rozdílů ve školách. Proto chceme zavést garanci kvality a chceme, aby žáci z vyloučených lokalit měli stejně přístupné a stejně kvalitní vzdělávání jako například žáci z velkých měst.” Viktor Vojtko k tomuto tématu řekl: “Proočkování společnosti je výrazně vyšší než v předchozím školním roce, doufám tak, že nebude nutné zavírat školy plošně. Zároveň si ale umím představit, že dojde k situacím, kdy se ve škole vyskytne ohnisko koronaviru. To se potom bude muset řešit lokálně a na dané instituci zavést určitá opatření.”

Posledním tématem předvolební debaty zaměřené na problematiku školství byla otázka inkluze. Ivana Kerlesová z hnutí Přísaha vyjádřila svoji domněnku, že její současná forma není optimální. “My tvrdíme, že ideální není začleňovat všechny žáky. Jsme pro inkluzi dětí se zdravotním a smyslovým postižením. Ale určitě by se neměla vztahovat na děti, které nezvládají z hlediska svého duševního zdraví tempo ostatních spolužáků ve třídě.” K tomuto tématu se vyjádřila i bývalá ministryně školství Kateřina Valachová: “Inkluzivní novela, která je tak často kritizována, byla zavedena ještě před mým nástupem. Mé jméno je s tím spojeno proto, že jsem odmítla snahy některých politiků, kteří chtěli z novely vyškrtnout větu říkající, že podpůrná opatření ve školách se poskytují bezplatně. Zároveň jsem se ale zasadila také o to, aby nedošlo ke zrušení speciálních škol. Jsem si totiž vědomá toho, že potřebujeme oba dva typy vzdělávacích institucí. 

Celou předvolební debatu je možné si poslechnout v audioarchivu Radia Proglas. 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony