Předsedkyně Fondu ohrožených dětí: Mnozí zavírají oči před tím, co se děje u jejich sousedů

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí: Mnozí zavírají oči před tím, co se děje u jejich sousedů

Pořad v souvislostech


Výzva arcibiskupa Graubnera k očkování; Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
Budeme vysílat

Královna Eliška Rejčka - žena bořící mýty
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Strašák jménem preeklampsie

Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

Rusko a Ukrajina
Audioarchiv
19. listopadu 2021 13+ Autor: Anna Janošková

19. listopad je Světovým dnem prevence týrání a zneužívání dětí. Při této příležitosti se konal první ročník tzv. Bubnovačky pořadané Centrem LOCIKA, které tak symbolicky upozornilo na důležitost ochrany dětí. Podle odhadu Fondu ohrožených dětí se týrání a násilí týká jednoho až dvou procent dětí mladších 15 let, tedy asi 40 tisíc dětí. U tématu jsme se v pořadu 13+ zastavili s předsedkyní fondu Hanou Kupkovou.

„Společnost se snaží, aby dítě co nejdéle zůstávalo ve své biologické rodině, ale děti pak často přicházejí do Klokánků v hodně špatném stavu. Za mě je mnohem lepší dítě umístit do zařízení a intenzivně pracovat s rodinou,“ řekla v pořadu 13+ předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hana Kupková a dodala, že široká veřejnost mnohdy nesdílí své problémy a předvádí svůj život v lepším světle, k čemuž přispívá i atmosféra na sociálních sítích. „Lidé nevědí, kam se mají obrátit a snaží se problémy ututlat. My nechceme dítě vzít, ale pomoct mu, aby netrpělo,“ řekla.

Podle Hany Kupkové mnozí lidé neohlašují případy, jichž jsou svědky, například v  domácnostech sousedů. „Nejhorší je, když někomu odeberou dítě a sousedé řeknou: ,No jo, my jsme to věděli´. Všichni ale máme ze zákona oznamovací povinnost,“ sdělila Kupková, podle které by se mělo více dohlížet na dodržování legislativy v této oblasti.

Koronavirová situace vytvořila v problematice týrání a zneužívání dětí nové fenomény. Centrum LOCIKA, které taktéž pomáhá rodinám i dětem potýkajícím se s násilím, zaznamenalo podle slov ředitelky Petry Wünschové daleko závažnější formy násilí. Hana Kupková z Fondu ohrožených dětí naopak vyzdvihla problematiku osamělých dětí, které se kvůli hospitalizaci rodičů dostaly do zařízení, i když by k tomu za jiných okolností nebyl důvod.

Nově vznikající vláda ve svém programovém prohlášení slibuje efektivnější pomoc ohroženým dětem, snížení administrativní zátěže orgánů péče o ně, podporu a zpřehlednění sítě poradenských zařízení pro rodinu v krizi včetně služeb a aktivit zaměřených na primární prevenc. Také plánuje sjednocení systému péče o ohrožené rodiny ze tří resortů pod ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude mít i v názvu rodinu. Hana Kupková by to v případě uskutečnění vnímala jako „velký krok kupředu“, je ale skeptická, zda k tomu opravdu dojde.

Problematice týraných a zneužívaných dětí se v České republice věnuje několik organizací, které poskytují pomoc, jak obětem, tak svědkům nebo pachatelům. Kontaktovat lze kromě Fondu ohrožených dětí například i zmíněné Centrum LOCIKA nebo Dětské krizové centrum.