Pracujme s popisným jazykem žáků, říká nositelka ceny Global Teacher Prize

Pracujme s popisným jazykem žáků, říká nositelka ceny Global Teacher Prize
30. června 2021 13+ Autor: Hana Svanovská

Zítra začínají dětem prázdniny, ale zároveň končí velmi zvláštní školní rok, který děti strávily převážně doma při online výuce, přičemž nejvíce času byli doma středoškoláci. Hostem relace 13+ byla čerstvá nositelka prestižní ceny Global Teacher Prize Barbora Heřmanová ze ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou. Jakých bylo uplynulých deset měsíců pro ni samotnou a jak se zatím jeví poprázdninové výhledy?

"Na naší škole jsme stejně jako v jiných letech vycházeli ze sebehodnocení žáků a z tzv. triád, což je vzájemné setkání "rodič - žák - učitel", říká Barbora Heřmanová. Důležitý je viditelný učební posun a učební výstupy. Letos se rodiče zapojili kvůli domácí výuce výrazně zřetelněji, než tomu bylo v předchozích letech, dokonce jim bylo umožněno napsat dětem do vysvědčení i vlastní vzkaz. Na škole, na níž pracuje, se podle ní hojně využívá rovněž slovní hodnocení žáků.

"Pokud se při výuce používá i popisný jazyk žáků, dokážou velmi dobře vyjádřit i to, jakým způsobem jejich školní výuku ovlivnila právě pandemie," uvádí dále Heřmanová. Tyto metody se dají podle ní velmi dobře využít i při nedobrovolné domácí výuce. A jak by dle jejího názoru měly vypadat letošní prázdniny z pohledu žáků? Měly by se využít především pro setkávání s vrstevníky a k prohloubení vazeb, které byly kvůli distanční výuce omezené. "Nabádala jsem děti, aby vyhledávaly vrstevníky, trávily spolu čas, společně se bavily a sportovaly," říká. Tím zároveň posilují své sociální dovednosti, které nešlo rozvíjet v době pandemie. Podobně jako jiné školy nabízí i ZŠ Mozaika různé učební kempy, ve kterých si děti mohou zdokonalovat své znalosti v češtině, angličtině nebo matematice. Nejedná se ovšem o doučování.

A jaký bude dopad pandemie covid-19? Heřmanová si myslí, že i to bude do značné míry souviset se sociálními dovednostmi žáků. "Třeba u introvertů se to může projevit v ještě větší izolaci, uzavření se a v nereálných představách o světě," uvádí. Co se týče samotného učení, u svých druháků jsem naopak zaznamenala větší samostatnost v plánování, všechny výstupy zvládli stejně dobře jako ostatní druháci v jiném kalendářním roce," dodává. Momentálně podle ní školy všeobecně vyhodnocují, jaký užitek jim přinesla distanční výuka a jak toho využít v budoucnosti. Dochází také k úpravě osnov a k zapojení IT dovedností a technologií do běžné výuky, a to i u nejmladších ročníků. "V tomto smyslu teď školy upravují své výukové programy," upřesňuje Barbora Heřmanová.

"Velmi důležité je používat takové formy výuky, které vedou ke vzájemnému respektu učitele a žáka, lhostejno, jestli se jedná o běžnou venkovskou školu nebo soukromou základní školu na středně velkém městě," říká. Záleží na partnerském přístupu konkrétního učitele.

"Mně osobně přinesla distanční výuka větší partnerství s rodiči," říká čerstvá nositelka Global Teacher Prize. Rodiče se spolu s dětmi naučili více společně plánovat a také jim individuálně naslouchat. Díky tomu se podle ní děti cítí v rámci školních povinností bezpečněji. Sama Heřmanová nadále plánuje hlubší spolupráci s rodiči, kteří o to budou mít zájem. "Především proto, aby mohli dětem nadále dávat zpětnou vazbu do domácího učení," uzavírá Heřmanová.