Pandemie a zvýšený výskyt psychických onemocnění u dětí

Zvýšený výskyt psychických onemocnění u dětí
2. června 2021 13+ Autor: Hana Svanovská

Pandemie COVID-19 se pravděpodobně ještě projeví ve zvýšeném výskytu psychických onemocnění u dětí. V Česku přitom chybí data i efektivní prevence. V pořadu 13+ o tom hovořila psycholožka Zuzana Masopustová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Za co může a nemůže pandemie? "V interpretaci dostupných dat bych byla velmi opatrná. Pandemie mohla ledacos zhoršit, přinesla stres, obavy a omezení, ale jaký to bude mít dopad z dlouhodobého hlediska, to máme stále ve svých rukách," uvedla Masopustová. I u zdravého a navenek neproblematického dítěte je zvládání takové situace velmi individuální. Návrat do normálu by měl být uza podpory okolí postupný. Velkým problémem je podle ní také nedostatek terénních pracovníků a preventivních programů, kteří by pomohli sociálně vyloučeným rodinám nezvládajícím distanční výuku svých dětí. Určující osobou může být v této souvislosti například školní psycholog.

"Český školní systém nelze strkat jak se říká "do jednoho pytle". Měli jsme školy a učitele, kteří distanční výuku redukovali na kontrolu a zadávání úkolů, ale nebylo tomu zdaleka tak u všech. Kromě toho je potřeba dodat, že distanční výuka v České republice trvala v rámci států Evropské unie zdaleka nejdéle," říká Masopustová. Velmi důležitá je v této souvislosti práce s referenčními dospělými kolem dítěte, kteří jsou schopni mu poskytnout relevantní podporu.

"Pro dítě je velmi důležité znovu pojmenovat to, co bylo. Tedy říci mu: Pojďme se o tom ještě pobavit, jestli chceš. A stejným způsobem můžu pojmenovat jeho emoce a aktuální situaci. Prostě mu ukázat, že jsem tu pro něj. Tohle všechno může být pro něj zásadním krokem k první pomoci," uzavírá brněnská psycholožka.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony