O očkování z pohledu biochemie i bioetiky

O očkování z pohledu biochemie i bioetiky

V dnešním vydání relace 13+ jsme se zaměřili na etické rozměry vakcíny proti koronaviru a také na dezinformace a mýty s ní spojené. Našimi hosty byli olomoucký biskup Mons. Antonín Basler, zodpovědný v České biskupské konferenci za bioetiku, a biochemik Jan Konvalinka.

Druhý jmenovaný se ve veřejném prostoru snaží rozptylovat obavy těch, kteří očkování nedůvěřují. Na často opakovaný argument, že vakcína proti koronaviru vznikla v rekordně krátké době a nikdo tedy nezná její možné negativní účinky, Jan Konvalinka odpověděl: „Této obavě rozumím, je racionální. Jenže zaprvé je tu neuvěřitelné úsilí, které nemá v dějinách lidstva obdoby, nikdy se neinvestovalo tolik peněz, nesoustředilo se tolik lidí na jeden cíl. Druhá věc je, že nemáme čas čekat pět let, abychom prokázali dlouhodobý efekt. U žádné vakcíny se takovéto dlouhodobé negativní účinky neprojevily, nebo jen velmi málo. Virus zabil skoro dva miliony lidí, desetitisíce jen u nás. Míra obou rizik je tedy nesrovnatelná.“

Na teorie, že vakcína může změnit DNA člověka nebo že mu je zároveň do těla vpravený čip, Konvalinka reagoval: „Tyto teorie mi přijdou velmi nebezpečné. Jako vědec, který se tímto zabývá třicet let, můžu prohlásit, že žádná vakcína nemá možnost změnit vaši DNA. To prostě není možné. A jak lidi přesvědčit, že jim nikdo nedává do těla čip? To je jako přesvědčit někoho, že u nás v rybníku není vodník. Dokázat neexistenci něčeho věda neumí, tady prostě musíme užívat zdravý rozum a nevěřit různým spikleneckým teoriím.“

V rozhovoru s biskupem Antonínem Baslerem byla řeč o církevním stanovisku k očkování proti covid-19, které vydala ČBK před Vánoci. V něm čeští a moravští biskupové prohlásili, že „nechat se očkovat je morálně přípustné“. Podobně se vyjádřily i zahraniční biskupské konference nebo také vatikánské úřady. Mons. Basler stanovisko dále okomentoval: „Jde o to poskytnout věřícím obecná etická vodítka pro rozhodování, která jsou součástí učení církve. Nejde o nahrazování svědomí věřících. Stanovisko současně potvrzuje možnost podle svého svědomí očkování nepodstoupit. Jde o projev pastorační péče biskupů, kteří chtějí věřícím pomoci se v tom zorientovat.“

Ohledně možné morální závadnosti vakcíny Mons. Basler řekl: „Etické otázky spojené s covidem nejsou nové. Už v minulosti se to týkalo například vakcíny proti zarděnkám, k níž zatím neexistuje morálně bezproblémová dostupná alternativa. Dobrý účel automaticky nesvětí morálně pochybné prostředky. Zároveň ale v žádném případě nesmíme zanedbávat péči o zdraví nebo ignorovat utrpení lidí. Víra má vést ke tvořivému zapojení naší inteligence. Je proto potřeba hledat morálně čisté způsoby a lze je najít.

Celý rozhovor s olomouckým biskupem Antonínem Baslerem zodpovědným za bioetiku a vicerektorem Univerzity Karlovy, biochemikem Janem Konvalinkou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony