Nejistota ohledně "pobrexitové“ dohody trvá

Nejistota ohledně „pobrexitové“ dohody trvá
9. prosince 2020 13+ Autor: Ondřej Havlíček

Jak budou od 1. ledna 2021 vypadat vztahy Velké Británie a Evropské unie? O tom dnes budou v Bruselu opět jednat zástupci obou stran - předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layenová a britský ministerský předseda Boris Johnson. Připravovanou dohodu a také možné dopady jejího nepřijetí pro Českou republiku jsme probrali se Štěpánem Pechem ze Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

„Sporné jsou především tři oblasti vzájemných vztahů (pravidla hospodářské soutěže, dohled nad řešením sporů a rybolovná práva v britských vodách, pozn. red.), které mají určitá specifika. Rybolovná práva jsou otázkou historického kontextu, správa dohody se dotýká oblasti, která je pro Spojené království velice důležitá, tedy navrácení suverenity. Otázka hospodářské soutěže se dotýká samotného jádra evropské integrace a jde o to, aby se případně v budoucnu nedostal bývalý členský stát do výhodnější pozice, než jsou samotné členské státy EU na vnitřním trhu,“ nabídl v rozhovoru Pech vysvětlení, o co se v připravované dohodě především hraje.

Později připomněl, že chystaná dohoda není první shodou mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, ale že mnohá občanská a pobytová práva jsou upravena již v dohodě o rozvázání členství v EU. Pech také připomněl, že od prvního ledna příštího roku rozhodně změna nastane, ať už dohoda bude nebo nebude přijata. „Velká Británie přestane uplatňovat unijní právo a nějakým způsobem se náš hospodářský i bezpečnostní vztah vůči Spojenému království změní a je jen otázka, jak moc. Bez dohody spadneme na základní body, které upravuje Světová obchodní organizace. Pokud budeme mít dohodu, záleží samozřejmě na tom, co bude jejím obsahem.(…) Nicméně pro nás to znamená, že od prvního ledna ti kteří obchodují s Velkou Británií, nebudou obchodovat s členským státem EU, ale s třetím státem.“

Dopadne případné (ne)uzavření dohody přímo na české spotřebitele třeba v růstu cen? A jak Štěpán Pech vidí pravděpodobnost uzavření dohody? Nejen to se dozvíte při poslechu celého dnešního pořadu 13+ v našem audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony