Nejde o změnu dogmat, ale o poznání života církve, přibližuje cíl synody P. Josef Mikulášek

Nejde o změnu dogmat, ale o poznání života církve, přibližuje cíl synody P. Josef Mikulášek

„Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ je název dvouletého procesu, který začíná v katolické církvi. Uskuteční se jak na úrovni biskupské synody, tedy poradního sboru papeže, tak i v místních církvích, v diecézích a farnostech. Při nedělní bohoslužbě jej ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu zahájí papež František, diecézní část pak biskupové příští týden ve svých katedrálách. Co to znamená, jakou charakteristiku má celý proces a jak se do něj mohou věřící zapojit, o tom v pořadu 13+ hovořil Filip Breindl s P. Josefem Mikuláškem, členem Národního synodálního týmu a koordinátorem v olomoucké arcidiecézi. 

„Přirovnal bych to k procesu vzlínání, tj. vystupování hlasů, názorů a podnětů zespoda z jednotlivých farností a jiných církevních společenství směrem vzhůru. Nejedná se o nějakou novou komunikační metodu ve smyslu 'doteď jsme šli nějakým způsobem, teď to zkusíme jinak,' jde o proces, který je plodem dozrávání církve a snahou o hlubší pochopení toho, kým ona sama je. S kolegy jsme se shodli, že jeho záměrem je nechat zaznít a reagovat na otázku, kterou nám klade sám Ježíš: Co si o mně a mé církvi myslíš ty?“ přibližuje P. Mikulášek, který spolu s Hanou Pohořalou, P. Prokopem Brožem, P. Romanem Czudkem a P. Stanislavem Přibylem tvoří Národní synodální tým.

P. Josef MikulášekStejně jako biskupové Čech, Moravy a Slezka, tak i koordinátor v olomoucké arcidiecézi P. Mikulášek apeluje na aktivitu věřících: „Chtěl bych proto povzbudit, aby se lidé zapojili do pracovních skupin ve svých farnostech. Půjde vždy o 5-10 lidí, kteří budou mít možnost spolu diskutovat o jednom z 10 témat, jež jim budou nabídnuta. Všechna se dotýkají základní otázky, tj. jak prožíváme církev jako společné putování a s jakou zkušenost s ní máme. Co se nám daří, anebo co by bylo potřeba změnit, komu se třeba dosud málo naslouchalo.“ 

V rámci přípravné fáze ve Vatikánu probíhá přípravná reflexe a práce v jazykových skupinkách za účasti laiků, zástupců biskupů a různých institucí, řeholí či římské kurie. Zazní svědectví věřících z Jižní Afriky, Jižní Koreje, Brazílie, Austrálie či Francie. Za Českou republiku se účastní Hana Pohořalá, členka Hnutí fokoláre, zaměstnankyně pražského arcibiskupství a asistentka někdejšího kardinála Miloslava Vlka.

Poslechněte si celý záznam rozhovoru v druhé části pořadu 13+ v našem audioarchivu nebo podcastových aplikacích.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony