Naslouchání u suti a plachet – s P. Glogarem o dobrovolnictví v oblasti tornáda

Naslouchání u suti a plachet – s P. Glogarem o dobrovolnictví v oblasti tornáda

Pořad v souvislostech


Pomoc v oblasti tornáda, 70. výročí babické tragédie
Budeme vysílat

Královna Eliška Rejčka - žena bořící mýty
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Strašák jménem preeklampsie

Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

Rusko a Ukrajina
Audioarchiv
2. července 2021 13+ Autor: Filip Breindl

Před prodlouženým víkendem se očekává příjezd velkého množství dobrovolníků do oblastí na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených tornádem z minulého týdne. Tisíce lidí na místě pomáhají už teď, vedení Jihomoravského kraje nabádá nově příchozí, aby nejezdili přímo do postižených obcí a nekontaktovali starosty, ale obraceli se na dobrovolnická centra na břeclavském letišti a v hodonínském kulturním domě. V posledních dnech na místě působilo několik členů pražské komunity bosých karmelitánů, hovořili jsme s P. Petrem Glogarem.

"Říkám tomu tak, že veškerá meditace a kontemplace začíná vyneseným košem. Těch košů, které bylo potřeba vynést, bylo na místě hodně," vysvětlil své rozhodnutí pomáhat na místě v rámci desetičlenné skupiny. Stavěli například konstrukce pro provizorní zakrytí poškozených domů plachtami a odklízeli suť. "Tohle je fáze, kdy místní lidé jedou na autopilota, kdy je třeba ty věci udělat a pokud možno zachránit, co zachránit jde. Někdy je tam humor, máte dojem, že jste mezi svými vlastními. Atmosféra je sdílná, velice otevřená. Je to velká škola a kus formace pro lidský život. Pro místní obyvatele to ještě bude delší dobu trvat, je třeba s tím pracovat," popsal P. Glogar, který je psychoterapeutem a podle svých slov předpokládá větší dopad událostí na psychiku místních obyvatel v dalších fázích obnovy, kdy také vyvstane potřeba odborné pomoci. "Samozřejmě jsem tam nevystupoval jako psychoterapeut, přišel jsem jako dobrovolník, který má ruce, nohy, umí pracovat s motorovou pilou a kdečím, co mi přijde do ruky. Při té práci samozřejmě probíhá jakýsi nestrukturovaný rozhovor, kdy se o těch událostech hovoří a děláte těm lidem někoho, kdo jim naslouchá," dodal Petr Glogar.

Vyzdvihl organizaci záchranných prací a koordinaci zapojení profesionálních složek i dobrovolníků. Vnější pomoc zůstane podle bosého karmelitána nutná v dlouhodobém horizontu, hlavní výzva ale bude v udržení soudržnosti v samotných obcích, kde mohou vznikat napětí kvůli nerovném dopadu katastrofy nebo různému tempu obnovy domů. "Sousedsky to může být náročné a na vesnici to bude hodně vidět. Závisí to na práci, která bude vevnitř. Může to být dobrý starosta, dobrý farář, možná nějaký spolek. Myslím si, že Morava v sobě má ten prvek sdílení společného. Věřím tomu, že to nezanikne rychle a naopak to bude eskalovat v dobrém, že prvek společného nesení toho trápení tam zůstane," uzavřel P. Glogar, který ocenil působení faráře z Moravské Nové Vsi Mariána Kaliny po katastrofě a jmenoval ho jako možného lídra zmíněné dlouhodobé nápravy.

Celý rozhovor uslyšíte v zázamu relace 13+ v audioarchivu.

foto: Martin Holík, Radio Proglas