"Muž, který nepřijímal kompromisy" F. M. Davídek se narodil před sto lety

"Muž, který nepřijímal kompromisy" F. M. Davídek se narodil před sto lety
12. ledna 2021 13+, Události Autor: Eva Svobodová

Dnes uplynulo sto let od narození katolického kněze Felixe Marii Davídka, významného  představitele české podzemní církve. Byl tajně vysvěceným biskupem, ale vedle toho také lékařem, filozofem, biologem a velmi všestranným intelektuálem. Hodnocení jeho osobnosti vyvolává dodnes diskuze, není však pochyb o tom, že jeho role byla v dobách normalizace pro domácí katolickou církev klíčová. O F. M. Davídkovi a jeho významu jsme v pořadu 13+ hovořili s historikem Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu Akademie věd.

Přední český odborník na církevní dějiny 20. století Davídka charakterizoval takto: „Byl bezesporu charismatickou osobností. Také to byl velice schopný organizátor, protože se mu podařilo vytvořit velmi dynamické společenství, které se výrazně zapsalo do církevních struktur, byť těch neoficiálních, a to po celou dobu normalizace. Vysvětil celou řadu kněží, přestože byli později svěceni znovu sub conditione, tedy zpětně. Davídkova hlavní zásluha byla, že kolem sebe vytvořil živé společenství lidí.“ Zvláštní roli v Davídkově uvažování a pohledu na svět mělo podle J. Šebka vzdělání: „Snažil se klást důraz na to, aby věřící křesťané, zvláště mladí, byli dostatečně vzdělaní. Cítil velkou potřebu, aby lidé, kteří chtějí hlásat evangelium, byli na určité vzdělanostní a odborné úrovni. Proto také uvažoval o projektu katolické univerzity v Brně.“

Tyto plány zhatilo jeho uvěznění. V komunistických žalářích strávil F. M. Davídek 14 let, konkrétně období mezi roky 1950-1964. Na otázku, jak ho tato zkušenost poznamenala, J. Šebek odpověděl: „Byl to člověk, který se snažil žít a uskutečňovat své ideály radikálním způsobem. Jak ve vězení, tak později v podzemní církvi. Nebyl ochotný přijímat kompromisy. Proto se dostával do celé řady konfliktních situací s představiteli oficiální církve. Je však třeba říct, že i uvnitř Davídkovy podzemní církve byly tlaky a napětí. Je vidět že byl velmi kontroverzní postavou, která kontroverze dosahovala svou radikalitou.

Za normalizace 70. a 80. let se Felix Maria Davídek ocitl v hledáčku Státní bezpečnosti. Jak však J. Šebek zdůraznil, nebyl zdaleka jediný, podobnému tlaku byla vystavena také „oficiální“ katolická církev: „StB si také uvědomila, že jeho aktivity nejsou vždy kladně přijímány v oficiálních církevních kruzích. Proto se snažila uměle ještě více vytvářet jeho negativní obraz. Což se pak naplno projevilo po roce 1989, “ podotknul. Toho už se ovšem F. M Davídek nedožil, zemřel v srpnu 1988 v pouhých 67 letech.

Jak hodnotí historik Davídkovy další aktivity, považované v rámci církve za nekonformní, jako svěcení ženatých mužů a také žen? Ovlivnilo to další postavení žen v církvi? A jak můžeme hodnotit jeho svěřování posvátného úřadu ženám v kontextu nejnovější úpravy kanonického práva, jež včera oznámil papež František? To se dozvíte ve druhé části dnešního pořadu 13+, který je k dispozici v našem audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony