Majetkové vyrovnání státu s církvemi probíhá podle plánu, říká Šimůnek z Ministerstva kultury

Majetkové narovnání mezi státem a církvemi probíhá podle plánu, říká Šimůnek z Ministerstva kultury
21. června 2021 13+ Autor: Anežka Jakubcová

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes vládě předložil zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2020. Materiál připravilo oddělení církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury, vedoucí sekce Petr Šimůnek byl hostem pořadu 13+.

Zákon o majetkovém vyrovnání začal platit 1. ledna 2013. Církve měly rok na podání žádostí, nakonec jich bylo přes 5000 a zahrnovaly pozemky (více než 100 tisíc), stavby (2 tisíce) i umělecká díla (v řádu stovek). Nejvíce žádostí dostaly Lesy ČR a Státní pozemkový úřad. Od roku 2030 by církve a náboženské společnosti měly hospodařit samostatně. Petr Šimůnek vysvětluje: "Stát poskytuje církvím, laicky řečeno, dva druhy peněz. Jeden je tzv. příspěvek na činnost, ten skutečně budeme církvím a náboženským společnostem platit naposledy v roce 2029. Ale kromě toho jim platíme také tzv. finanční náhradu za majetek, který není možné z nejrůznějších důvodů vydat. Tuto finanční náhradu budeme církvím a náboženským společnostem platit až do roku 2042."

Šimůnek nepovažuje stávající počet soudních sporů, které navracení majetku církvím provázejí, za problematické: "V tuto chvíli bylo vydáno již zhruba 70 tisíc nemovitostí, přičemž soudních sporů, u kterých čekáme na rozhodnutí, je jen něco málo přes jeden tisíc. Takže to nevidím jako dramatický vývoj. Myslím, že proces probíhá dobře a dobře to dopadne."

Zpráva Ministerstva kultury zdůrazňuje, že jsou předkládané údaje jen orientační, a to kvůli duplicitám v různých registrech nebo chybějícím informacím, např. od obcí a krajů. To ale podle Petra Šimůnka neznamená problém, protože se jedná o pravidelnou každoroční zprávu, která má pouze informativní a orientační charakter. Také nepovažuje za žádoucí, aby byl obnoven vládní výbor, který za účelem mapování dopadů majetkového narovnání státu s církvemi fungoval od roku 2014 a v roce 2018 byl zrušen. Naposledy se, podle Šimůnkových slov, výbor sešel v roce 2016, kdy sám uznal, že už je jeho činnost neopodstatněná.

foto: pixabay.com

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony