M. Králíčková: Univerzita má být pozitivním ostrůvkem, chci propojit veřejnost s našimi odborníky

M. Králíčková: Univerzita má být pozitivním ostrůvkem, chci propojit veřejnost s našimi odborníky

Pořad v souvislostech


Budoucnost Karlovy univerzity, o filmu Moje slunce mad
Budeme vysílat

Královna Eliška Rejčka - žena bořící mýty
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Strašák jménem preeklampsie

Pomáhající centra Diecézní charity Hradec Králové

Rusko a Ukrajina
Audioarchiv
2. listopadu 2021 13+ Autor: Filip Breindl

V relaci 13+ jsme přivítali budoucí rektorku Karlovy univerzity v Praze Milenu Králíčkovou, která se čtyřletého funkčního období v čele nejstarší a největší tuzemské vysoké školy ujme v únoru. 49letá lékařka Králíčková je v současnosti prorektorkou pro studijní záležitosti.

"Největším bohatstvím každé vysoké školy, každé univerzity, je to její akademické společenství. Byla jsem velmi hrdá, když se například naši studenti zapojili v průběhu pandemie do dobrovolnické činnosti a také na naše akademiky a jejich výzkum," odpověděla na otázku, v čem cítí hrdost na Karlovu univerzitu. Dodala, že pokládá za důležité, aby byla univerzita aktivní ve veřejném dění. "Mým plánem je, abychom dokázali naše odborníky promlouvat ke společnosti. Ta role univerzity působit na společnost, být hybatelem ve společnosti, takzvaná třetí role je velmi široká, od celoživotního vzdělávání, přes popularizaci výzkumu a vědecká témata. Ráda bych tuto oblast zintenzivnila, chci se na to do budoucna soustředit," řekla Milena Králíčková s tím, že "rektor či rektorka UK by z podstaty věci měl k veřejnosti promlouvat a neměl by se bát vyjádřit. Současně ale velmi intenzivně vnímám to, aby za Univerzitu Karlovu k jednotlivým věcem promlouvali odborníci. Všem odborníkům, které máme a budou mít co říci, chci pomoci k tomu, aby mohli ke společnosti promlouvat."

Za svůj úkol pokládá také vytváření kultivovaného prostředí na univerzitě: "Myslím si, že univerzita má být určitým pozitivním ostrůvkem ve společnosti, určitě by tuto roli měla plnit. Pro mě osobně jde o to, abychom na univerzitě pěstovali dobré vztahy, kolegialitu, vnímání akademické etiky a akademické integrity, a snažili se o to, aby univerzita tím pozitivním ostrůvkem ve společnosti mohla být. Nicméně všichni jsme jenom lidé a musíme být připraveni na to, že se tu potkáváme se všemi zákoutími lidské duše," uzavřela nastávající rektorka Karlovy univerzity Milena Králíčková.

Jak vnímá směřování pražské univerzity, na které zahraniční partnery se chce orientovat a jak plánuje vyvážit požadavek centrálního řízení školy s autonomií 17 fakult? Poslechněte si celý rozhovor v první části relace 13+.