Lumír Kantor: Každé předčasně narozené dítě má právo na své rodiče

Lumír Kantor: Každé předčasně narozené dítě má právo na své rodiče
16. listopadu 2020 13+ Autor: Jana Kuklová

Purpurové nasvícení některých budov v Česku i zahraničí připomene Světový den předčasně narozených dětí, který připadá na 17. listopad. O současných výzvách české neonatologie jsme proto hovořili v relaci 13+ s primářem novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátorem Lumírem Kantorem.

Podle Lumíra Kantora, který je také předsedou České neonatologické společnosti, se péče o předčasně narozené děti v České republice řadí k těm nejlepším z celého světa. "V Česku jsme na tom velmi dobře pokud jde o vybavení. Ve všech neonatologických centrech máme super moderní přístroje. Máme ale také výbornou kvalitu z pohledu personálního. Kromě vzdělání si u našich neonatologů a zdravotních sester cením jejich nadšení a pozitivního naladění vůči malým dětem. Velký pokrok jsme také udělali po psychosociální stránce. V devadesátých letech, kdy jsem na neonatologii začínal, se ozývaly hlasy, že naše práce je zbytečná, protože předčasně narozené děti si sebou po celý život ponesou určité postižení. Tyto názory se ale dnes už neobjevují,” hodnotí současný stav neonatologické péče primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a zároveň tak reaguje na nedávný výrok bývalého poslance Jaroslava Škárky. Jeho slova Lumír Kantor přirovnává k naladění 70. a 80. let minulého století. "I když dnes ve společnosti panuje přesvědčení, že předčasně narozené děti má smysl zachraňovat, musíme v sobě mít pořád určitou obezřetnost. A to především v současné době, kdy se společnost rozpolcuje a hledají se témata, která budou vyvolávat rozpory."

V relaci 13+ Lumír Kantor také poukázal na současný trend neonatologie, kterým je snaha zprostředkovat rodičům co největší kontakt s jejich dětmi. "V devadesátých letech se nám podařilo zásadně redukovat úmrtnost. Po roce 2000 jsme snižovali počet trvale handicapovaných dětí a nyní začínáme ke každému dítěti přistupovat individuálně a snažíme se  posilovat vztah mezi dětmi a rodiči. Za velký milník současné neonatologie bych tak považoval to, kdyby každý pochopil, že předčasně narozené děti mají právo na to, aby je navštívili jejich rodiče,” říká předseda České neonatologické společnosti Lumír Kantor.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony