Lidé chtějí zahájit nový rok dobrým skutkem, neseme jim radostnou zvěst, říká ředitel Charity

Lidé chtějí zahájit nový rok dobrým skutkem, neseme jim radostnou zvěst, říká ředitel Charity
3. ledna 2022 13+, Vánoce Autor: Eva Svobodová

Tříkrálová sbírka se letos opět koná způsobem, jaký měla před pandemií. Loni kvůli opatřením proti covidu dětští koledníci nechodili a lidé mohli přispět pouze do tzv. statických pokladniček nebo bezhotovostně. Nyní se vrací fyzická podoba sbírky. Výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří jako vždy služby Charity ČR, která ji pořádá. S jejím ředitelem Lukášem Curylem jsme v pořadu 13+ hovořili nejen o letošních výzvách, jež před sbírkou stojí.

Curylo v první řadě vysvětlil hlavní praktický význam Tříkrálové sbírky. „Z hlediska kvantity tyto dary nesehrávají významnou roli, protože rozpočet celé Charity je přes pět miliard, zatímco dary činí nějakých 300-400 milionů korun. Důležité ale je, že tyto prostředky můžeme zacílit tam, kde jsou opravdu potřeba. Nejsou tak striktně vázané projektovou žádostí, kterou často píšeme rok až dva dopředu. Flexibilita takových prostředků a jejich použití jsou proto velmi omezené. Zato Tříkrálová sbírka pomůže zacílit finanční prostředky tam, kde je to v tom kterém roce aktuálně potřeba, v tom je nenahraditelná,“ zdůraznil s tím, že jako druhou významnou rovinu sbírky vnímá přímý kontakt organizace s dárci.

Sám se koledování v ulicích účastní, podle jeho dosavadní zkušenosti jsou reakce veřejnosti pozitivní. "Lidé nám neustále říkají, kam máme ještě přijít a koledovat. Vidíme, že hlad a touha po setkání jsou ve společnosti velmi zakořeněné, přičemž právě loňská pauza tuto potřebu umocnila. Lidé se těší na tři krále a na to, že nový rok zahájí dobrým skutkem a touto tradicí," uvedl Curylo. Podle ředitele Charity ČR je vedle vybírání finančních prostředků tím nejpodstatnějším na celé sbírce právě to, že koledníci za lidmi fyzicky přicházejí a hlásají jim radostnou zprávu o narození Ježíše. Nedostatkem loňského ročníku byla právě absence této roviny, uvedl.

Celý rozhovor s ředitelem Charity ČR Lukášem Curylem najdete v audioarchivu či podcastových aplikacích.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony