J. Roskovec: Tři teologické fakulty v Praze dovedou obhájit samostatnou existenci

J. Roskovec: Tři teologické fakulty v Praze dovedou obhájit samostatnou existenci

Pořad v souvislostech


O dopadu sankcí v Rusku i u nás; představení nového děkana pražské Evangelické teologické fakulty
Budeme vysílat

Tip týdne
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Jakub Železný jako spisovatel

Uprostřed volby prezidenta

Papež Benedikt XVI. jako teolog
Audioarchiv
23. února 2022 13+ Autor: Filip Breindl

Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy povede dosavadní proděkan Jan Roskovec, rozhodl o tom akademický senát školy, nového děkana jmenuje rektorka Milena Králíčková, čtyřleté funkční období začne 1. června. Odborník na Nový zákon a duchovní Českobratrské církve evangelické Jan Roskovec byl jediným kandidátem, na Radiu Proglas vystoupil v pořadu 13+.

Skutečnost, že neměl protikandidáta, podle něj souvisí se zvyklostí fakulty hledat osobu pro děkanský úřad neformálním způsobem před samotným hlasováním senátu. "Bylo tomu tak i u mých předchůdců a je to jakási tradice, že k tomu výběru dochází v určitých předběžných neformálních jednáních a někdo se rozhodne tu službu vzít na sebe. Tak tomu bylo i v mém případě," řekl Jan Roskovec, který chce podle svých slov navázat na směřování minulého vedení fakulty, na němž se podílel. Za výzvu pokládá chystanou rekonstrukci školní budovy, zlepšení vnitřní komunikace či rozvíjení studijních programů v angličtině pro zahraniční studenty, čímž chce fakulta čelit úbytku tuzemských bohoslovců Českobratrské církve evangelické. Dodal, že už v současnosti škola nabízí studijní programy pro lidi, kteří se nepřipravují na kazatelské povolání. "Máme vybudované studium v bakalářském a magisterském stupni. Samozřejmě se budeme snažit tuto nabídku lépe prezentovat. Novou oblastí, která se nám otevírá, reagujeme na zájem zvenčí o to studium pro zahraniční studenty," popsal nadcházející děkan, který se čtyřletého funkčního období ujme 1. června.

Oceňuje kolegiální vztahy se zbývajícími dvěma teologickými fakultami ve svazku Univerzity Karlovy, s Katolickou a Husitskou, i badatelskou a odbornou spolupráci, zároveň nepokládá za nutné propojovat studijní programy, které zatím napříč fakultami mohou využít zahraniční studenti v programu Erasmus. "Jsme si na všech teologických fakultách vědomi toho, že tři teologické fakulty na jedné univerzitě jsou určitou anomálií, i když se dá poukázat i na to, že Karlova univerzita má pět lékařských fakult, ale to je něco jiného. Zatím se zdá, že teologické fakulty jsou schopny svou samostatnou existenci obhájit rozdílnými důrazy, s kterými výuku teologie kombinují," zmínil Jan Roskovec s tím, že v případě ETF se jedná o sociální práci, zatímco katolická fakulta se zaměřuje na dějiny křesťanského umění a husitská na východní teologii.

Bude se ETF pod jeho vedením reagovat na závažné události podobným způsobem, jako když v době zimních olympijských her v Pekingu vyvěsila vlajky utlačovaných menšin v Číně? A zůstane novému děkanovi čas na vlastní badatelskou činnost a výuku? Poslouchejte záznam rozhovoru s Janem Roskovcem v druhé části 13+.