I přes uplynulá bezpráví a křivdy jsme bratři a sestry, říká o Češích a Němcích stuttgartský kněz

I přes uplynulá bezpráví a křivdy jsme bratři a sestry, říká o Češích a Němcích stuttgartský kněz

Pořad v souvislostech


O Katolických dnech ve Stuttgartu, k výročí smrti Andreje Vlasova
Budeme vysílat

13+
13+
13+
Vysílali jsme


13+

O zjednodušení volební procedury, o předvolební situaci v Německu

O předvolebních spotech ve veřejnoprávních médiích a kontrole střetu zájmů pro zisk evr. dotací
Audioarchiv
2. srpna 2021 13+ Autor: Eva Svobodová

Hostem letošního multižánrového festivalu Meeting Brno byl také zástupce generálního vikáře stuttgartsko-rottenburské diecéze P. Uwe Scharfenecker. V rámci akce odsloužil v jejím závěru o víkendu česko-německou mši. Filip Breindl jej pozval také do pořadu 13+, kde se ho ptal na hlavní výzvy stojící před německou katolickou církví, nebo jak by měl podle něj vypadat přístup českých i německých věřících ke společné minulosti.

P. Scharfenecker považuje za největší současnou obtíž katolické církve ve své zemi nedostatek duchovních i jiných osob zajišťujících její službu: „Je to téma, které se skutečně týká všech: jak zajistit pastorační činnost při klesajícím počtu kněží především na farách a i dalších pastoračních pracovníků. Máme také laická povolání, pastorační a farní referenty, trvalé jáhny v plném úvazku, kteří jsou zaměstnaní v církvi. Všude vidíme úbytek, obvykle ne ohrožující, ale v případě kněží už ano. Je tedy otázka, jak se zajištěním duchovní služby dál, a myslím, že je to výzva.

Problémy spatřuje i na evropské úrovni: „Máme řadu zemí, které svou křesťanskou tradici nechtějí pěstovat. Prosazuje se laicismus a toto myšlení ovlivňuje celou EU. Musíme se ptát, jak rozvíjet například křesťanský obraz člověka, jak ho udržet vůči idejím, které tomuto pohledu na lidství odporují. To je velká výzva pro křesťany v Evropě a ostatně na našich Katolických dnech se tomu bude věnovat řada akcí a diskuzních fór.“ Katolické dny (německy Katholikentag) jsou mezinárodní setkání katolíků primárně z německy mluvících zemí, jež se od poloviny 19. století pořádá v různých městech. V květnu příštího roku je bude hostit právě Stuttgart.

K tomu, jak by měli věřící z Česka i Německa vnímat svou mnohdy bolestnou minulost, P. Scharfenecker řekl: „Když vidíme, jak k tomuto tématu přistoupila Ackerman Gemeinde, je patrné, jaká má být role církve a jaká naštěstí většinou byla a je: smíření. To znamená, že si nepředhazujeme protiklady, nezdůrazňujeme rozdělení a bezpráví, ke kterému došlo na obou stranách, ale skutečně říkáme, že jsme na společné cestě následování Ježíše Krista. To po nás vyžaduje, abychom dělali konkrétní kroky smíření a chápali se jako bratři a sestry i přes rozdílnou národnost. K tomu podle mě může katolická církev posloužit cennými zdroji.“

Celý rozhovor s P. Uwem Scharfenecker si můžete poslechnout v záznamu pořadu v audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony