Generální sekretář ČBK o situaci kolem Rady ČT: Možná jsme nevědomky přiložili polínko do ohně

Generální sekretář ČBK o situaci kolem Rady ČT: „Možná jsme nevědomky přiložili polínko do ohně."
23. listopadu 2020 13+ Autor: Anežka Jakubcová

Česká biskupská konference nechápala Hanu Lipovskou jako ,svoji' kandidátku do Rady České televize nebo reprezentantku postojů církve, stojí ve stanovisku sboru biskupů na webu cirkev.cz. ČBK tak reagovala na výzvy, aby se distancovala od kroků Lipovské, která podle oponentů přispívá k destabilizaci veřejnoprávní televize a kterou biskupové do Rady ČT navrhli. Situaci jsme komentovali s hosty pondělní relace 13+: generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem a Jiřím Kučerou, advokátem a členem kolegia Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Vztah nominanta k nominující organizaci má být nezávislý. V tomto smyslu biskupská konference žádnou právní odpovědnost za jednání paní Lipovské nenese. Otázkou je ta další odpovědnost – společenská, morální,“ zhodnotil Jiří Kučera a upozornil na to, kde je podle něj jádro problému: „Systém, který je tu nastaven, není nejšťastnější. Nominanty volí Poslanecká sněmovna, respektive její volební výbor, ale z té volby už se nikomu neodpovídá, jsou to nepřezkoumatelná rozhodnutí. O to více času by měly nominující organizace věnovat prověřování jednotlivých kandidátů v souladu dobré nominační praxe s duchem zákona.“

Stanislav Přibyl připustil, že si ČBK byla vědoma výhrad a pochybností vůči Haně Lipovské jakožto kandidátce do Rady ČT, dala jí však možnost je vysvětlit. V tomto kontextu upozornil na rozhovor, který vyšel 3. února 2020 na stránkách cirkev.cz, kde Lipovská na výtky reaguje a popisuje představy o svém působení v radě. „Možná, že z naší strany měla ta pozornost být ještě analytičtější, ale v době, kdy se o nominaci rozhodovalo, jsme se těmito aspekty, které vnášejí pochybnost do její kvalifikace, případně vztahu k veřejnoprávním médiím, zabývali. Myslím, že zodpovědně,“ řekl Přibyl a připojil osobní pohled na situaci kolem Rady ČT: „Já především těžce nesu ten styl a atmosféru, ve které se to nese. Takto zásadní věci, ať jsme toho či onoho názoru, by měly probíhat mnohem víc konsenzuálně a v atmosféře respektu jednoho k druhému. To mně tady chybí. Myslím, že napětí ve společnosti je dost a dost. V tomto smyslu mě mrzí i to, že jsme možná nevědomky přiložili polínko do ohně.“ Stanislav Přibyl také potvrdil, že se tématem bude dále zabývat Stálá rada ČBK.

Poslechněte si celý pořad 13+ z audioarchivu.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony