Generální ministr má vzněcovat oheň, říká český provinciál františkánů o nové hlavě řádu

Generální ministr má vzněcovat oheň, říká český provinciál františkánů o nové hlavě řádu

Pořad v souvislostech


Nový generální ministr Řádu menších bratří a enviromentální Cena Josefa Vavrouška
Budeme vysílat

13+
13+
13+
Vysílali jsme


Neblahý osud Lukašenkových odpůrců a festival amatérského divadla Jiráskův Hronov

Spory o post šéfa BIS

13+
Audioarchiv
14. července 2021 13+, Události Autor: Eva Svobodová

Františkáni si včera na generální kapitule v Římě zvolili nového generálního ministra, jenž stojí v čele celého řádu menších bratří. Příštích šest let jej tak povede 58letý Ital Massimo Fusarelli, dosavadní hlava římské provincie. Tu českou na kapitule reprezentovali dva zástupci, z nichž br. Jakub František Sadílek je zároveň českým provinciálem a Proglasu vysvětlil, co volba nového představeného pro františkány znamená.

Byl jsem jedním z těch, kdo ho navrhovali, takže mám radost a věřím, že i to, co udělal ve službě řádu dosud, svědčí o tom, že je to opravdu kvalitní bratr. I realita celého řádu je nová, musíme se modlit i za jeho srdce, aby dokázal dobře naslouchat Bohu, bratřím a lidem,“ řekl J. F. Sadílek o Massimu Fusarellim.

Podle Sadílka se však praktický život odehrává spíše na úrovni jednotlivých provincií. „Myslím ale, že vedoucí řádu dává bratřím ve světě směr a charisma. Samozřejmě, že některé věci může prosadit i v provinciích, ale spíše má úlohu vzoru a „vzněcování ohně“.

Prozradil také, jak Fusarelliho dosavadní práce v domovské římské provincii vypadala: „Založil několik realit, kde žijí františkáni spolu s chudými či lidmi na okraji. Věnují se pastoraci rodin, chudých nebo pomáhají uprchlíkům z pronásledovaných krajin v Africe a Blízkého východu získat dokumenty či integrovat se v Itálii. Měl na starosti také formaci a studia, což je pro náš řád další důležitý aspekt - jak se připravit na to, abychom byli dobrými františkány, po stránce lidské, křesťanské a intelektuální. Myslím, že i v této oblasti může být dobrým přínosem."

A jaká je podle českého provinciála františkánů role řádů a zasvěceného života? „Na prvním místě by měla být prorocká v tom smyslu, že bychom neměli být průměrem, který se nechává nést, ale naopak bychom sami měli přinášet nové směry, Boží směry do života společnosti, které tam chybí. Mnoho bratří žije s chudými lidmi a snaží se je podporovat, lidmi na okraji společnosti, uprchlíky. I v tématu ekologie se náš řád celosvětově angažuje. Hodně bratří jsou kněží, a o tom jsme na setkání v Římě mluvili, že bychom rádi dali větší prostor i nekněžím,“ uzavřel br. Jakub František Sadílek.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v záznamu pořadu 13+ v audioarchivu.

foto: br. Bernard Ondřej Mléčka OFM, generání kapitula Řím 2021

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony