F. Lukl: Stát i samospráva musí podporovat občany, aby nepolevili v solidaritě k uprchlíkům

F. Lukl: Stát i samospráva musí podporovat občany, aby nepolevili v solidaritě k uprchlíkům

Pořad v souvislostech


Řešení ubytování ukrajinských uprchlíků a rozvolňování pandemických opatření
Budeme vysílat

Tip týdne
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Jakub Železný jako spisovatel

Uprostřed volby prezidenta

Papež Benedikt XVI. jako teolog
Audioarchiv
14. března 2022 13+ Autor: Filip Breindl

Jak zvládnout pomoc o válečné uprchlíky z Ukrajiny, jak by měla vypadat součinnost státu s regiony, obcemi a dalšími aktéry, a jak příchozí integrovat do života místní komunity? Téma pro 13+ a rozhovor s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR, který je také starostou Kyjova a náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje. 

"Určitě by mělo být jednoznačně nastaveno financování, neboť probíhají různé dohady, kdo by měl na svých bedrech nést tu finanční zátěž, jestli stát ve spolupráci s kraji, a do jaké míry by se o to měly postarat obce. My se v žádném případě nebráníme, myslím, že jasně ukazujeme, že nabízíme pomocnou ruku, nabízíme střechu nad hlavou těm, kteří přicházejí, ale obecní rozpočty nejsou bezedné. Pokud máme počítat s nějakými investicemi v letošní roce, jsou nějaké provozní výdaje a rádi bychom věděli, jaká tato součinnost a zapojení obcí bude," okomentoval Lukl páteční prohlášení Svazu měst a obcí, v němž zazněla výzva k nastavení systému financování zejména kolem stravování, provozu školských zařízení či personálního zabezpečení sociálních služeb. Dodal, že v Kyjově je v současnosti kolem třiceti ukrajinských uprchlíků, jejichž ubytování zajišťují rodiny nebo zaměstnavatelé ukrajinských pracovníků. Radnice po výzvě jihomoravského hejtmana Jana Grolicha vyčlenila jednu tělocvičnu pro kapacitní nouzové ubytování až stovky lidí. K dispozici je také v současnosti nevyužívaná budova domova mládeže.

Právě hledání ubytovacích možností v obecních či státních objektech, které v současnosti nemají využití, pokládá František Lukl za způsob, jak minimalizovat ubytování uprchlíků ve stanových táborech a podobných místech. "Ať už se na to podíváme jak z hlediska samotného ubytování a jeho kvality, tak i s ohledem na začlenění uprchlíků do vzdělávacího procesu a podobně, je daleko jednodušší, pokud najdeme města, která mají vhodné kapacity. Pokud dojde k soustředění uprchlíků do jednoho místa, nese to daleko více komplikací, ať už z hlediska životního, tak i navazujících souvisejících služeb," řekl předseda Svazu měst a obcí. Uvedl, že při zítřejším jednání s premiérem Petrem Fialou a členy vlády by se měla řešit i otázka dotačních titulů na zpřístupnění nevyužívaných objektů. František Lukl dodal, že veřejná správa by měla pracovat na tom, aby v občanské společnosti nepolevovala solidarita. Lidé či organizace, které se starají o ubytování uprchlíků, si podle něj zaslouží jak materiální podporu, tak i kvalitní komunikaci. 

Záznam celého rozhovoru najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích.

NyníHudební kompas
Píseň: Hanil Widd (1990); Interpret: Shaheen Simon - oud; Album: Shaheen Simon: The Music Of Mohamed A. Wahab
14:30Odpolední proud
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Odpolední proud
16:00Slyšte, lidé!
17:00Hlavní zpravodajská...
17:10Barvínek