Den Charity ve vysílání Proglasu

Den Charity ve vysílání Proglasu
27. září 2021 13+, Události Autor: Anežka Hlávková

Poděkovat podporovatelům a přiblížit charitní služby je záměrem oslav Dne charity. Ty se vztahují k dnešní liturgické památce svatého Vincence z Pauly. O historii dnešní připomínky i o aktuálních otázkách, kterým čelí charitní dílo, jsme ve vysílání Proglasu hovořili s mluvčím Charity Česká republika Janem Oulíkem, a s Jarmilou Lomozovou, zástupkyní ředitele Arcidiecézní charity Praha.

Není náhodou, že Den Charity připadá na svátek svatého Vincence z Pauly, jak ve vysílání Proglasu vysvětlil Jan Oulík. „Svatý Vincenc z Pauly je naším velkým vzorem a je patronem charitního díla. Celý svůj život zasvětil pro chudé – vyšel z chudých poměrů, poznal různá životní utrpení, například zajatců na galejích. Sám byl zajat a unesen. Dokonce se stal rádcem královny anebo založil několik dobročinných kongregací,“ vyzdvihl Jan Oulík některé momenty ze života světce a dodal, v čem konkrétně je pro charitní dílo svatý Vincenc největším vzorem. „Jeho hlavní význam spatřujeme v tom, že to byl člověk, který pomáhal opravdu moderně. Během občanské války ve Francii vysílal do zubožených míst své misionáře, aby pomoc putovala do konkrétních míst.“ Misionáři mu zpětně podávali zprávy o tamní situaci a o ní pak Vincenc pomocí letáků v Paříži informoval občany, šlechtu i královský dvůr. Získané dary používal k zajištění ošacení a dalších potřeb, které po misionářích posílal zpět do postižených oblastí. „Byl to tedy člověk, který pomáhal ve velkém, a dnes bychom řekli, že měl výbornou logistiku. Byl to skvělý organizátor,“ řekl mluvčí Charity Jan Oulík s tím, že vnímají svatého Vincence jako svůj vzor a patrona charitního díla.

„Den Charity, který se vztahuje ke svátku svatého Vincence, vznikl spontánně. Aktivita začala v roce 2004 na jižní Moravě a o čtyři roky později čeští a moravští biskupové vyhlásili 27. září Dnem Charity. V tyto dny by se měla Charita prezentovat, ukázat své aktivity a poděkovat svým dárcům a hlavně Bohu na prvním místě za to, že tady jsme a že pomáháme lidem, kteří nás potřebují,“ vysvětlil ve vysílání Proglasu historii oslav. Nekonají se ale jenom dnes. „Jde o podzimní sérii akcí, s kterými není spojena žádná finanční sbírka – jde o naši prezentaci a poděkování. A to od začátku září přes vrchol v těchto dnech a pak do října. Akcí je celá řada a jejich přehled je na webových stránkách,“ vysvětlil Oulík. Dnes v poledne byla například sloužena mše svatá za charitní dílo ke cti sv. Vincence z Pauly v kapli TV Noe v Ostravě.

Charitativnímu dílu jsme se věnovali i v pořadu 13+ s Jarmilou Lomozovou, zástupkyní ředitele Arcidiecézní charity Praha. "Sociální služby jsou financované v jednoletém režimu, to je základní problém. Nepřekvapí nás, že škola počítá s dlouhodobým financováním. A proč je v jiné situaci třeba domov pro seniory nebo azylový dům, který musí rok od roku žádat o finance? Byla by skvělá systémová změna, kdyby to financování bylo víceleté," řekla ve vysílání.

Vedle finanční nejistoty v sociálních službách je podle Lomozové další výzvou to, jak Charitu vnímá většinová společnost: "Ačkoli nás lidé znají a sledují naši práci, často vnímají Charitu, když to řeknu tvrdě, jako spolek dobrovolníků, kterým se nejvíc zavděčím, když jim dám staré hadry, které bych jinak vyhodila do popelnice, a ještě očekávám vděčnost. Dnes je ale Charita opravdu profesionální organizace. Stojí na psycholozích, sociálních pracovnících, fyzioterapeutech, kteří odvádí vysoce odbornou a kvalitní práci," uvedla a zdůraznila také další věc: "Dobře se shání peníze na věci, které je možné vidět a je možné se s nimi vyfotografovat, ale u sociálních služeb jde minimálně 50 procent nákladů na mzdy odborných pracovníků."

Jak se Charitě daří hledat podporu pro sociální práci napříč politickým spektrem? A jaký rozdíl je mezi přístupy "odborně pomáhat" a "páchat dobro"? Poslechněte si rozhovor s Jarmilou Lomozovou v pořadu 13+ v audioarchivu.