Data ze sčítání lidu na Slovensku jako podklad pro financování církví

Data ze sčítání lidu na Slovensku jako podklad pro financování církví

Pořad v souvislostech


Otevřený dopis k výrokům Veřejného ochránce práv a sčítání lidu na Slovensku
Budeme vysílat

13+
13+
13+
Vysílali jsme

Kandidatura Hany Lipovské za Volný blok do Poslanecké sněmovny

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

Politická krize v Tunisku
Audioarchiv
17. února 2021 13+ Autor: Anežka Jakubcová

Na Slovensku od pondělí probíhá sčítání lidu, poprvé plně elektronicky. Lidem, kteří z různých důvodů nemohou tuto formu využít, budou k dispozici sčítací komisaři. Situace kolem financování církví na základě údajů ze sčítání vyvolala reakce slovenských biskupů. V pořadu 13+ jsme o tom hovořili s Ľudovítem Malíkem, redaktorem Katolických novin na Slovensku, bývalým redaktorem TV Lux.

Formulář pro slovenské sčítání obsahuje otázky o pobytu, rodinném stavu, vzdělání, národnosti nebo náboženském vyznání. Na základě toho, kolik lidí se ke které církvi přihlásí, pro ni stát nově (podle zákona o finanční podpoře církví a náboženských společností z listopadu 2019) určí finanční prostředky. Katoličtí biskupové Slovenska ve svém prohlášení píší, že se podle nich sčítání obyvatelstva stává nástrojem politického boje a kampaně namířené proti církvi. Ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích, se totiž objevují výzvy, aby lidé příslušnost k náboženským obcím neuváděli.

Kampaň s názvem ´Bez vyznání´ běží na sociálních sítích už nějakou dobu. Snaží se vyzývat, aby lidé v poslední otázce, která se týká právě náboženského vyznání, zaškrtli možnost ´bez náboženského vyznání´. S tím zdůvodněním, že pak církvím půjde méně financí, a tím pádem prý zůstane víc financí např. na zdravotnictví nebo školství,“ vysvětlil Ľudovít Malík okolnosti prohlášení slovenských biskupů a dodal, že považuje kampaň za nešťastnou, protože se vymezuje negativně a může zapříčinit zkreslení skutečného obrazu Slovenska: „Statistikům nejde o to, zda církve dostanou více nebo méně peněz, ale chtějí poznat skutečný obraz Slovenska, slovenského národa.“

Hlavní fáze sčítání na Slovensku potrvá do konce března, účast je povinná. Základní data by měla být k dispozici na začátku příštího roku.

V Česku se on-line fáze sčítání lidu uskuteční od 27. března do 11. května. V dubnu a květnu by pak měli do terénu vyrazit sčítací komisaři.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony