D. Kroupa: Masarykem kritizovaná poddanská povaha je i za dnešním nezájmem o politiku

D. Kroupa: Masarykem kritizovaná poddanská povaha je i za dnešním nezájmem o politiku
8. října 2021 13+ Autor: Filip Breindl

Hovořit o volbách jako o svátku demokracie je podle Daniela Kroupy klišé, které je zároveň pravdivé. S filosofem, signatářem Charty 77 a polistopadovým politikem jsme hovořili necelou hodinu před zahájením voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

"Domnívám se, že tentokrát opravdu jde o závažné rozhodnutí, zda se naše země bude pohybovat směrem k právnímu státu, jaký je obvyklý na západ od našich hranic, anebo zda se začneme přizpůsobovat tomu, co je v Polsku nebo Maďarsku: zemím, kde právní stát příliš nefunguje a kde vláda ovládá média," řekl Daniel Kroupa s tím, že letošní hlasování do poslanecké sněmovny pokládá za "důležitější volby než mnohé předchozí, ale rozhodně bych je nestavěl jako ty nejdůležitější. Těmi byly první svobodné volby (v roce 1990)."

Bývalý poslanec a senátor popsal vlastní zkušenost, kdy se jako aktivní politik setkával s malým zájmem veřejnosti o průběžnou kontrolu zvolených zástupců. K situaci, kdy v poslední době volební účast kolísá kolem 60 procent u voleb do poslanecké sněmovny a u jiných typů voleb bývá ještě nižší, Daniel Kroupa poznamenal: "Lidé, kteří se stavějí k politice zády, si uchovávají poddanskou povahu z 19. století, nad níž si stýskal T.G. Masaryk. Máme republiku, rozhodujeme o sobě sami, ale lidé se stále chovají, jako kdyby byli poddanými nějakých pánů nad sebou. Volby jsou projevem občanské svobody a občanské zodpovědnosti. Mrzí mě, že se dostatečně nepodařilo tuto myšlenku sdělit zejména mladé generaci."

A co ukázala kampaň před těmito volbami o úrovni politické debaty a politické kultury v Česku? "Odhalila, že naše politická kultura zhrubla a připouští veřejné lži. Politici, místo aby hledali shodu a prezentovali své názory, vyvolávají zcela zbytečné a nesmyslné konflikty. Na druhé straně kampaň ukázala, že přišla nová generace politiků, kteří se pokoušejí dělat věci jinak. Je to generace mladší, vzdělanější a z mého hlediska i důvěryhodnější," uzavřel Daniel Kroupa.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v záznamu relace 13+ v audioarchivu nebo podcastových aplikacích.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony