"Byl to člověk lidskosti podle Ježíše" – P. Václav Vacek vzpomíná na P. Jana Rybáře

"Byl to člověk lidskosti podle Ježíše" – P. Václav Vacek vzpomíná na P. Jana Rybáře
15. ledna 2021 13+, Události Autor: Eva Svobodová

V nedožitých 90 letech odešel včera na věčnost jezuita P. Jan Rybář, osobitá postava domácí církve. Byl vězněm komunistické totality, členem PTP, později dělníkem na stavbách a nakonec i farářem a vyhledávaným duchovním průvodcem. O jeho osobnosti jsme v pořadu 13+ hovořili s P. Václavem Vackem, který patřil v posledních letech k jeho blízkému okruhu.

Jeníček byl výjimečný člověk, nesmírně lidský,“ shrnul hned v úvodu V. Vacek. S paterem Rybářem byl i v závěrečných dnech jeho života, které charakterizoval takto: „Do poslední chvíle byl bystrý, ale poslední tři dny mu nebylo úplně nejlépe. Včera dostal mozkovou mrtvici, bolela ho hlava. Takže měl v podstatě krásnou smrt. Ještě o víkendu psal vzpomínku na F. M. Davídka, během dne to měl hotové.“

Vacek na Janu Rybáři ve vysílání ocenil jeho vzdělanost, kterou však prý nijak nevystavoval na odiv: „Kdyby tu nebyli komunisti, stal by se profesorem na nějaké zahraniční univerzitě, byl velice nadaný. Místo toho dělal dělníka na stavbě.“ Mnoho ze svého vzdělání získal P. Rybář v tzv. malém semináři, který absolvoval ještě před únorem 1948 u jezuitů. Další formace proběhla v komunistickém vězení, kde se setkal s mnoha představiteli tehdejší inteligence. Zde také získal od biskupa Karla Otčenáška tajné kněžské svěcení. P. Vacek zdůraznil právě skutečnost, že P. Rybáře paradoxně velmi obohatila právě léta strávená v komunistickém žaláři: „V 50. letech byli v kriminále naši teologové, kteří ještě před 2. vatikánským koncilem promýšleli některé věci a koncil jim pak dal za pravdu. Oni dokonce byli dál než ten koncil. A Jeníček tohle všechno nasál.“

Když mohl P. Rybář za normalizace konečně působit v kněžské pastoraci, věnoval zvláštní péči právě lidem na okraji, ať už šlo o Romy z městských sídlišť či neodsunuté Němce žijící v pohraničí. P. Vacek zdůraznil: „Byl pravý jezuita. Ti mají vysoké vzdělání, ale vždy byli posílání ne k elitě, ale k těm nejobyčejnějším.“ Vyzdvihl také Rybářovu aktivitu po sametové revoluci, kdy se setkával s lidmi v rámci mnoha křesťanských společenství: „Všechny znal jménem, nikdy se nad nikým nepohoršil ani se nad nikoho nepovyšoval. Vždy dovedl ocenit službu druhého. Rybář byl člověkem lidskosti podle Ježíšova života.“

NyníDuchovní hudba
Skladba: And one the Pharises (1990) - Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu; Autor: Pärt Arvo; Dirigent: Uhlíř Richard; Soubor: Gentelemen Singers
23:50Duchovní slovo
23:58Půlnoční modlitba
00:00Hymna a chorál Svatý...
00:05Dopoledne s Proglasem
01:00Komorní hudba
02:00Z archivu slovesných...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony