"Byl to člověk lidskosti podle Ježíše" – P. Václav Vacek vzpomíná na P. Jana Rybáře

"Byl to člověk lidskosti podle Ježíše" – P. Václav Vacek vzpomíná na P. Jana Rybáře
15. ledna 2021 13+, Události Autor: Eva Svobodová

V nedožitých 90 letech odešel včera na věčnost jezuita P. Jan Rybář, osobitá postava domácí církve. Byl vězněm komunistické totality, členem PTP, později dělníkem na stavbách a nakonec i farářem a vyhledávaným duchovním průvodcem. O jeho osobnosti jsme v pořadu 13+ hovořili s P. Václavem Vackem, který patřil v posledních letech k jeho blízkému okruhu.

Jeníček byl výjimečný člověk, nesmírně lidský,“ shrnul hned v úvodu V. Vacek. S paterem Rybářem byl i v závěrečných dnech jeho života, které charakterizoval takto: „Do poslední chvíle byl bystrý, ale poslední tři dny mu nebylo úplně nejlépe. Včera dostal mozkovou mrtvici, bolela ho hlava. Takže měl v podstatě krásnou smrt. Ještě o víkendu psal vzpomínku na F. M. Davídka, během dne to měl hotové.“

Vacek na Janu Rybáři ve vysílání ocenil jeho vzdělanost, kterou však prý nijak nevystavoval na odiv: „Kdyby tu nebyli komunisti, stal by se profesorem na nějaké zahraniční univerzitě, byl velice nadaný. Místo toho dělal dělníka na stavbě.“ Mnoho ze svého vzdělání získal P. Rybář v tzv. malém semináři, který absolvoval ještě před únorem 1948 u jezuitů. Další formace proběhla v komunistickém vězení, kde se setkal s mnoha představiteli tehdejší inteligence. Zde také získal od biskupa Karla Otčenáška tajné kněžské svěcení. P. Vacek zdůraznil právě skutečnost, že P. Rybáře paradoxně velmi obohatila právě léta strávená v komunistickém žaláři: „V 50. letech byli v kriminále naši teologové, kteří ještě před 2. vatikánským koncilem promýšleli některé věci a koncil jim pak dal za pravdu. Oni dokonce byli dál než ten koncil. A Jeníček tohle všechno nasál.“

Když mohl P. Rybář za normalizace konečně působit v kněžské pastoraci, věnoval zvláštní péči právě lidem na okraji, ať už šlo o Romy z městských sídlišť či neodsunuté Němce žijící v pohraničí. P. Vacek zdůraznil: „Byl pravý jezuita. Ti mají vysoké vzdělání, ale vždy byli posílání ne k elitě, ale k těm nejobyčejnějším.“ Vyzdvihl také Rybářovu aktivitu po sametové revoluci, kdy se setkával s lidmi v rámci mnoha křesťanských společenství: „Všechny znal jménem, nikdy se nad nikým nepohoršil ani se nad nikoho nepovyšoval. Vždy dovedl ocenit službu druhého. Rybář byl člověkem lidskosti podle Ježíšova života.“

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony