Biskup David: Stát v opatřeních vůči bohoslužbám tápal, současný stav je přiměřený

Biskup David: Stát v opatřeních vůči bohoslužbám tápal, současný stav je přiměřený
26. dubna 2021 13+ Autor: Filip Breindl

Ode dneška neplatí omezení účastníků bohoslužeb na desetinu kapacity míst k sezení v daném kostele ani zákaz zpěvu. Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na čtvrteční rozhodnutí Nejvyššího správního soudu změnilo své nařízení o opatřeních proti šíření epidemie. 

"Jako celá společnost, i ve společenství církve toužebně vyhlížíme to, čemu se říká rozvolnění. Že teď bude možné kapacitu bohoslužeb navýšit, je opravdu vítaná zpráva. Na druhé straně je třeba vidět, že boj s pandemií ještě neskončil. Je třeba se stále mít na pozoru a chovat se zodpovědně," řekl v relaci 13+ biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, který vede komisi biskupské konference pro liturgii.

Na bohoslužbách teď může být tolik lidí, kolik daný kostel či modlitebna pojme při dodržení nejméně dvoumetrových rozestupů mezi účastníky, kteří nejsou ze stejné domácnosti. Platí povinnost zakrytí dýchacích cest respirátorem a dezinfikování rukou před vstupem do objektu. Katoličtí biskupové doporučili, aby se nadále nepoužívala svěcená voda v kropenkách a vynechalo se podávání rukou při pozdravení pokoje při mši. "Vnímáme, že nebezpečí tu stále je a chceme k tomu přistoupit zodpovědně, proto se ještě na nějakou dobu zříkáme některých velmi kontaktních okamžiků. Podstatu liturgie to nenarušuje," vysvětluje biskup David a dodává, že sám doporučuje také nadále upřednostnit podání svatého přijímání na ruku.

Současný režim kolem bohoslužeb mimo jiné navazuje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který ve čtvrtek zrušil dosavadní opatření ministerstva zdravotnictví a mimo jiné konstatoval, že podle pandemického zákona není možné omezovat shromažďování, tedy ani počet lidí na bohoslužbách, a nelze ani zasahovat do samotných obřadů. Biskup David potvrdil, že představitelé České biskupské konference a Ekumenické rady církví upozorňovali na chybějící zákonnou oporu pro podobné regulace po skončení nouzového stavu. "Nejvyšší správní soud nám v tomto dal za pravdu," konstatuje biskup, který je členem stálé rady biskupské konference.

Dodal, že současný stav, kdy se na dění kolem bohoslužeb vztahují ustanovení pro výkon práva na pokojné shromáždění, pokládá za přiměřený. "Počátky nastavování opatření ve vztahu k bohoslužbám byly žalostné, někdy až tragikomické. Byli jsme třeba zařazeni v jedné kolonce s cirkusy a varieté. Myslím, že současný stav odpovídá tomu, co bohoslužba je – je to vyznání naší víry a právo vyznávat víru je zakotveno v ústavě a zaslouží si tedy vyšší míru ochrany i než to shromažďovací právo. Tento současný stav je podle mého názoru bohoslužeb důstojný," uzavřel pro Proglas Martin David.

foto: Michael Bujnovský, Člověk a víra