Archeolog a biblista Filip Čapek o výzkumu v izraelské Tel Moce

Archeolog a biblista Filip Čapek o výzkumu v izraelské Tel Moce

Pořad v souvislostech


Vzpomínka na Václava Havla a archeologický výzkum v Izraeli
Budeme vysílat

Tip týdne
Tip týdne
Tip týdne
Vysílali jsme


Tajemné brněnské podzemí?

Osmdesátiny doktorky Marie Svatošové

Montessori a výchova dětí
Audioarchiv
17. prosince 2021 13+ Autor: Anežka Jakubcová

V lokalitě Tel Moca v blízkosti Jeruzaléma došlo i za přispění českých vědců k odkrytí pozůstatků starověkého chrámu, který svým popisem odpovídá podobě Šalomounova chrámu, stojí ale na jiném místě. Šalomounův nebo také první chrám zničili Babyloňané při dobytí Jeruzaléma a odvlečení židovského národa do zajetí v 6. století před Kristem. O výzkumu v lokalitě Tel Moca, který probíhá od roku 2019, jsme v pořadu 13+ mluvili s Filipem Čapkem, biblistou a archeologem, který se věnuje dějinám souvisejícím s Biblí, působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na výzkumu ve Svaté zemi se podílí.

"Impozantní příběh z knih královských o Šalomounově chrámu a jeho vybudování a zasvěcení je jedním ze stěžejních příběhů ze Starého zákona. Chrám, který my spoluodkrýváme, i když jsme nestáli na počátku u jeho nalezení - byl objeven dříve izraelskými archeology, je stejného typu a nachází se trochu západněji od Starého města v Jeruzalémě, nějakých šest sedm kilometrů. Je to jiný chrám, ale doložený díky archeologickému výzkumu," vysvětlil Filip Čapek s tím, že se Starý zákon a archeologická bádání nevylučují, ale přinášejí paralelní skutečnosti, které je třeba interpretovat. Z dostupných informací nelze usuzovat, že by se jednalo přímo o Šalomounův chrám, zůstává to ale jednou z hypotéz.

Nově odkrytý chrám mohl být zpočátku využíván k službě jiným božstvům. "Klíčový moment, že by to náboženství (židovství, pozn.red.) bylo striktně monoteistické, je spíše ideálem. Když čteme biblické texty, tak tam znovu a znovu slyšíme, že Izrael odpadl, sloužil jiným bohům, a proto přicházeli proroci, aby Izrael napravili. Je to takový věčný koloběh a vlastně to ukazuje na velice rozmanitý náboženský život starověkého Izraele."

Jak vypadá práce archeologa-biblisty? S jakými reakcemi médií i místních obyvatel se výzkumníci v Tel Moce setkali? Poslechněte si páteční pořad 13+, poslední před vánoční pauzou.