13+: Vakcína Sputnik V - ano, či ne?

13+ Vakcína Sputnik V - ano, či ne?

Pořad v souvislostech


Vakcína Sputnik, testování církevních zaměstnanců
Budeme vysílat

13+
13+
13+
Vysílali jsme


13+

O zjednodušení volební procedury, o předvolební situaci v Německu

O předvolebních spotech ve veřejnoprávních médiích a kontrole střetu zájmů pro zisk evr. dotací
Audioarchiv

Má se v česku očkovat také vakcínami z Ruska nebo Číny, ačkoliv nemají schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)? A jak se do debat o vakcíně Sputnik promítne dnešní oznámení agentury, že zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny proti covidu? V pořadu 13+ jsme na toto téma mluvili s poslankyní zvolenou za ODS a nyní členkou Trikolory Zuzanou Majerovou Zahradníkovou a nezávislým senátorem Pavlem Fischerem.

Podle Majerové Zahradníkové je v první řadě otázka, zda „vůbec byla vůle, aby prošly schvalovacím procesem.“ Dále uvedla: „Tady jde o zdraví našich lidí. V tuto chvíli si osobně myslím, že je, jak jsem to i řekla v jednom rozhovoru, naprostou idiocií podmiňovat vakcínu tím, odkud pochází.“ Na námitku moderátora, že nejde primárně o jejich původ, ale o skutečnost, že vakcína nemá oficiální potvrzení o své nezávadnosti, poslankyně namítla: „My přece máme vlastní Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a já bych chtěla vědět, proč vůbec nekoná. Proč máme neustále vyčkávat? (...) Maďarsko a Rakousko čekat nehodlaly a pořídily si ji. My tu na úkor zdraví našich lidí máme vyčkávací strategii.“

Podle senátora Pavla Fischera ovšem problém netkví v tom, že by Česku očkovací látky chyběly: „Zaprvé máme přebytek vakcín, protože je nejsme schopni proočkovat. Je-li cestou ke snížení postupu nemoci a pandemie vakcinace, pak má Česká republika problém, protože neumí rychle očkovat.“ Řešení spatřuje naopak v posilování důvěry občanů v systém a v to, že vše je pod kontrolou. Proto je podle Fischera zásadní, aby se očkovalo pouze schválenými preparáty.  „Je úplně jedno, odkud jsou, jestli byly vyrobeny na území EU, či jinde. Pokud by se ale začaly zavádět výjimky pro neprověřené přípravky, je třeba bít na poplach. Musíme si pak položit otázku – kdo bude ručit za to, že materiál, který se bude aplikovat, je v souladu s pravidly a lidem spíš neuškodí? Tady jde o otázku garancí, ne o zeměpisný původ,“ zdůraznil senátor P. Fischer.

Místopředsedkyně Trikolory Majerová Zahradníková namítla, že podle jejích informací není jasné, zda pacienty nepoškozuje jiná, Evropskou unií již přitom schválená vakcína Pfizer, která se distribuuje také v České republice.

Fischer zase spatřuje problém v tom, že se vysocí státní činitelé vyjadřují k věcem, které podle něj nejsou v jejich kompetenci:  „Pokud by byl pan Hamáček lékař a vakcinolog, budu mu naslouchat, ale on je ministr vnitra. V našem státě jsou přece úřady, které mají některé věci na starosti. Proto mě zneklidňuje, když například prezident republiky radí správním orgánům, jak mají reagovat při schvalování vakcín. Na to se není možné dívat. Zeman říká, co má dělat SÚKL nebo jak má rozhodnout ministerstvo zdravotnictví ve věci vakcín. Dokonce si přisazoval tím, že začal vyprávět své osobní názory na některé vakcíny. Mně tam chyběla tvrdá data a pokora prezidenta, který respektuje zákony země. Není možné, aby o tom rozhodoval, na tu jsou tu úřady,“ uvedl Fischer. Nebezpečí vidí i v tom, že by použití certifikovaných i necertifikovaných vakcín vytvořilo dvě kategorie občanů a dodal: „Kdo za to ponese odpovědnost? Pojišťovna? Prezident republiky? Vždyť to nedává smysl. Když jsme u prezidenta – všimněte si, že ani Vladimír Putin se tou slavnou vakcínou Sputnik ještě nenechal očkovat, ani on k ní nemá důvěru.

Majerová Zahradníková je ovšem toho názoru, že zodpovědnost v demokratickém státě nese „každý primárně sám za sebe“. Zároveň je pro to, aby se zaktivizovali čeští lékaři a odborníci a usilovali o vytvoření domácí české očkovací látky. Tento náhled P. Fischer nesdílí: „Pandemie je tak vážnou krizí, že se nemůžeme tvářit, že obstojíme sami.“ To je podle něj vidět i na současné situaci, kdy Česko vyjednává se sousedy o poskytnutí lůžek v zahraničí pro české covidové pacienty. Na závěr Fischer znovu zdůraznil, že zásadní je kontrola a prověřenost léčiv. „Každá vakcína, která se tu bude aplikovat, musí mít rodný list. A to ty, o kterých hovoříme, zdaleka ještě nemají.

Celý rozhovor poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové se senátorem Pavlem Fischerem si můžete poslechnout v našem Audioarchivu.

foto: pixabay

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony