13+ s hydrologem Mácou o současných trendech ve vodohospodářství

13+ s hydrologem Mácou o současných trendech ve vodohospodářství
14. května 2021 13+ Autor: Jana Kuklová

Hostem páteční relace 13+ byl hydrolog Petr Máca z Katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování České zemědělské univerzity. Hovořili jsme s ním o aktuálních trendech a výzvách vodohospodaření v české krajině.

Vzhledem k deštivému počasí v posledních dnech dnes některé vodní toky především v západních a středních Čechách dosahují prvního či druhého stupně povodňové aktivity. Podle Petra Mácy se ale nejedná o významnější hydrologický jev. Přesto podle jeho slov v posledních letech dochází častěji k hydrologickým extrémům, jako jsou velká sucha a povodně. “Oba dva jevy způsobuje stav české krajiny. V Česku dostatečně nevyužíváme potenciál krajiny pro zadržování vody. Naopak se kolem nás nachází mnoho člověkem vytvořených prvků, které mají vliv na hydrologický systém. Dochází tak k rychlému odtoku vody. Souběžně s tím také roste výskyt krátkodobých dešťů,” uvedl ve vysílání Proglasu hydrolog Máca.

Podle něj je nutné zajistit opatření pro zadržování vody, která jsou v souladu s charakterem daného území. “Důležité je rozumět danému místu, abychom věděli, kudy a jak tam voda teče. To nám pomůže navrhnout vhodná opatření. Samozřejmě mají velký potenciál ta, která jsou blízká přírodě. Například vodní nádrže představují rychlé řešení v situaci, kdy potřebujeme zajistit dostatek pitné vody. Nelze ale jednoznačně říct, zda jde o to nejlepší řešení,” objasnil Petr Máca. Ten v relaci 13+ také zdůraznil, že k lepšímu vodohospodaření lze přispívat i na individuální rovině. “Pokud jsme vlastníkem nějakého pozemku, můžeme například vytvořit umělé mokřady, které jsou schopny hospodařit nejenom s kvantitou ale i s kvalitou vody. A pokud žijeme ve městě, můžeme se soustředit na vhodná opatření, která v daném místě zlepšují naše hospodaření s vodou a s vodními zdroji,” dodal.

Foto: Pixabay

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony