13+ o reakci na případ T. McCarricka: Účinné normy a obrácení srdce

13+ o reakci na případ T. McCarricka: Účinné normy a obrácení srdce
12. listopadu 2020 13+ Autor: Filip Breindl

"Chtěl bych říci, že jsem nablízku obětem každého zneužívání a že církev nadále usiluje o vykořenění tohoto zla. To jsou slova papeže Františka ze středeční generální audience. Reagoval jimi na zveřejnění vatikánské zprávy o případu Theodora McCarricka, bývalého washingtonského arcibiskupa a kardinála, laicizovaného jako pachatele zneužívání. Jak tuto záležitost vnímá církev ve Spojených státech, případně co toto zveřejnění vypovídá o současné církevní strategii proti zneužívání? Otázkami jsme se zabývali v relaci 13+.

"Působilo to na mě tak, že Svatý otec neříká ta slova jen jako nějakou frázi nebo omluvu, kterou říct musí, ale chce ji mít rychle za sebou. Měla jsem dojem, že za těmi slovy vidí konkrétní lidi, kteří trpěli chováním bývalého kardinála McCarricka," uvedla k slovům papeže Františka, po kterých se dlouze odmlčel, církevní právnička Martina Vintrová, která se problematice zneužívání dlouhodobě věnuje a studovala na Centru pro ochranu nezletilých při Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. Záležitost kolem laicizovaného kardinála McCarricka podle ní vykazuje některé prvky typické pro agresora v podobném postavení. "Velmi markantně v té zprávě vystupuje chování toho nejtěžšího typu predátora. Jednalo se o velmi oblíbeného, schopného, charismatického člověka, který udělal mnoho dobrého. Byl vlivný, ale zpráva dobře popisuje ten proces, kterému říkáme grooming, takové lákání obětí, jak je přitahuje, jak je izoluje, jak jim znemožňuje se bránit. Pak jsou tam znaky narcistů a manipulátorů," popisuje Martina Vintrová s odkazem na materiál obsažený ve zprávě. "Podle mého názoru je to zveřejnění zprávy také reakcí na obvinění papeže Františka ze strany arcibiskupa Carla Vigana, bývalého nuncia ve Spojených státech, že také v této záležitosti nezasáhl. Vypracování této zprávy nařídil v roce 2018 právě papež František," připomíná.

Podle předsedy biskupské konference USA, arcibiskupa Josého Gomeze, zpráva podtrhuje „potřebu činit pokání, rychleji než kdy dříve." Zpráva je „důležitá, obtížná a nezbytná,“ uvedl současný washingtonský arcibiskup a nastávající kardinál Wilton Gregory. "Ta zpráva asi trochu v USA zapadla kvůli pandemii a povolební situaci v naší zemi. Asi to není takový ohlas, jako kdyby veřejnost neměla tyto starosti," vystihuje náladu v zámoří P. Antonín Kocurek, duchovní správce českých katolíků v New Yorku. Pro Proglas zmínil i okolnosti ovlivňující reakci církevního vedení na náznaky nesrovnalostí v McCarrickově životě. "On byl velmi schopným biskupem a svatý Jan Pavel II. se svou zkušeností z komunistického Polska znal praktiky nepřátel církve, jak diskreditovat biskupy. I na základě toho mohl to, co se šeptalo o McCarrickovi, takto vyhodnotit," uvažuje český kněz v USA. Dodává, že americká církev nastavila propracovaný mechanismus prevence zneužívání a ochranny nezletilých v církevním prostředí. Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, k případu Theodora McCarricka řekl: "Aby do budoucna k těmto případům nedocházelo, je vedle účinných norem zapotřebí obrácení srdce." Jak tomu rozumí P. Kocurek? "Církev je Tělo Kristovo, ale jsme také organizace lidí, hříšníků. Jestliže patřím do této církve, jdu na bohoslužbu do kostela, na prvním místě prosím o to, abych to, co vyznávám slovy a co mě církev učí, proměnil v konkrétní život v rodině, ve svém okolí. Je důležité, aby slovo Boží v nás působilo, aby to byl ten duch, který nás má obrátit, a abych to v konkrétní situaci uskutečňoval," říká Antonín Kocurek.

"Publikování té zprávy je signálem o tom, že se v církvi začíná mluvit o zneužívání moci, což je kanonickým právem popsaný trestný čin. Pokud chceme, aby nám někdo věřil, že víme, co děláme, a děláme to dobře, je důležitá transparentnost. Nestačí mít skvělé zákony či směrnice a normy, když je nedodržujeme nebo je dodržujeme špatně. Je tu důležitá spolupráce s odborníky, spolupráce s lidmi mimo církev, kontrolní mechanismy vedené i lidmi mimo církev. Musíme být kontrolovatelní, protože ta důvěra je značně pošramocená," uvedla Martina Vintrová, podle níž církevní vývoj v některých částech světa tímto směrem míří. "Někde je to velmi dobré, někde to jde pomalu. Možná jsme ještě nepřekročili hranici toho, aby biskupové a hierarchie vůbec věřili, že se to děje," uzavírá církevní právnička.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony